Verbinden en vernieuwen op het NVB-lustrumcongres

Op vrijdag 7 oktober 2016 vond in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam het jaarcongres plaats van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB). In verband met het 20-jarig bestaan van de NVB een feestelijk lustrumcongres, met als thema Verbinden en Vernieuwen. De organisatie lag in handen van de NVB, het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied (NZKG) en het Havenbedrijf Amsterdam.

De bezoekers van het congres kwamen bijeen om te luisteren naar inspirerende toespraken over Verbinden en Vernieuwen en om met elkaar van gedachten te wisselen over kansen voor de sector.

Schakels en trends

Marleen van de Kerkhof sprak niet alleen vanuit haar functie van Havenmeester van Amsterdam, maar ook als Hoofd Divisie Havenmeester, Rijkshavenmeester en directeur van het Centraal Nautisch Bureau (CNB). In al haar rollen heeft zij associaties met verbinden en vernieuwen. ‘Verbinding van de haven naar het achterland. Verbinding tussen Amsterdam en Rotterdam door de realisatie van een gezamenlijk havenmanagementsysteem. Verbinding via de nautische keten. Het zijn allemaal schakels die met elkaar zijn verbonden,’ aldus Marleen van de Kerkhof. Ook vernieuwing kent een belangrijke plek binnen de organisaties. Van de Kerkhof noemde een aantal trends. ‘Aandacht voor veiligheid en beveiliging, schaalvergroting, verstedelijking en digitalisering. Wat we hebben, willen we behouden, versterken en verduurzamen. Daarvoor moeten we met elkaar nieuwe kansen te pakken. Dat vereist partnerships en samenwerking.’

Op koersArtikel1-Foto3-Afbeelding-op-pagina-zelf-

Marijke van Haaren had net de avond daarvoor afscheid genomen als voorzitter van de NVB en het stokje overgedragen aan Eric Janse de Jonge. Zij sprak dan ook niet alleen de jaarrede uit, maar blikte terug op haar tijd bij de NVB. ‘Vanaf het eerste begin had ik de gedachte de binnenvaart op de kaart te zetten, ook in Brussel en de rest van Europa. Inmiddels is de organisatie opgebouwd, we zijn volop in de running om Europese middelen naar ons toe te krijgen,’ sprak Van Haaren. ‘De jaarcongressen waren voor mij een hoogtepunt. Ook ben ik trots op het VNG Model voor de Havenverordening.’

Van Haaren: ‘Voor Eric Janse de Jonge liggen er met name nieuwe kansen in een nauwere samenwerking met de ministeries, het uitbreiden van havenactiviteiten als impuls aan gemeenten en uiteraard het uitbreiden van het ledenaantal van de NVB. De basis is op orde, nu moet een sprong worden gemaakt in de bekendheid van het belang van binnenhavens’.

Belangrijke rol

Directeur en mede-oprichter van Netherlands Economic Observatory (NEO), Walter Manshanden, nam de bezoekers van het congres mee in het rapport Bouwstenen voor Stad en Haven. Het rapport beschrijft de betekenis, ontwikkeling en toekomst van het Noordzeekanaalgebied voor de Metropoolregio Amsterdam. Lees meer hierover in het artikel: “Noordzeekanaalgebied brengt variatie in economische structuur Metropoolregio Amsterdam”.

Eén van de conclusies uit het rapport is dat de binnenvaart een belangrijke en stabiele rol speelt in de haveneconomie vanwege de verbinding met het achterland. Manshanden: ‘Waar de economische positie van andere sectoren verminderde door de economische crisis, bleef die van de binnenvaart ongeveer hetzelfde. Dat komt omdat de binnenvaart productiever is geworden.

Manshanden sloot af met drie belangrijke boodschappen. ‘De verwerkende industrie is van groot belang voor de regio en het NZKG is een schakel in de goederenstroom van en naar binnenhavens in Nederland. De binnenvaart en daarmee de binnenhavens winnen aan concurrentiekracht. En door innovatie en vernieuwing in de binnenvaart neemt de positie van de binnenhavens naar verwachting toe.’

Pitches

Artikel1-Foto2-Afbeelding-op-pagina-zelf-Het ochtendprogramma werd afgesloten met een aantal pitches van sprekers die vanuit hun eigen discipline verbinden en vernieuwen in de binnenvaartsector. Pieter van Tongeren, directeur Outbound Logistics bij Tata Steel, maakte zich hard voor de bundeling van verladers in de binnenvaart.

Femke Brenninkmeijer, Clustermanager Energy bij het Havenbedrijf Amsterdam richtte zich vooral op de bouw van de nieuwe zeesluis. ‘Een fantastisch project. In 2019 hebben wij een enorme nieuwe voordeur naar het Noordzeekanaalgebied, Amsterdam en het achterland.’

Sander ten Kate, oprichter en Managing Director bij Senfal: ‘Wij zijn bezig om het energieverbruik voor walstroom te voorspellen en optimaal in te kopen, door het te koppelen aan energieoverschotten van lokale bedrijven.’

Ries Bode, voorzitter van Bureau Telematica Binnenvaart, hield een betoog over de noodzaak van digitalisering in de binnenvaart, zowel op het schip als aan de wal. ‘Er is direct en acuut behoefte aan betere telecommunicatieverbindingen. Contact met huis, maar ook de communicatie in de supply chain.’

In gesprek blijven

Na de breakout-sessies, waarin de gasten een bezoek brachten aan de Havenlogistiek Waterland Terminal, VOPAK of een riviercruise in het gebied maakten sloot Elisabeth Post, Voorzitter Bestuursplatform NZKG en gedeputeerde Zeehavens, Verkeer en Vervoer bij de provincie Noord-Holland, het congres af. ‘Dit is zo’n prachtige sector. Hoe meer je samenwerkt, hoe beter je het met elkaar doet. We moeten ervoor zorgen dat in de binnenhavens ruimte blijft voor de combinatie van logistiek en duurzame productie. Laten we vooral met elkaar in gesprek blijven wat de binnenhavens nodig hebben om hun werk goed te doen. Daar kan het Bestuursplatform NZKG ook een rol in spelen.’

Terug naar overzicht