Uitvoeringsprogramma Noordzeekanaalgebied 2020

Wat is er het afgelopen jaar in het Noordzeekanaalgebied gebeurd? Wat is de invloed op de omgeving en wat merken bewoners en ondernemers hiervan? U leest het in het Uitvoeringsprogramma 2020. Hierin staan de projecten die van invloed zijn op de uitvoering van de Visie 2040. Denk aan energietransitie, circulaire economie en de leefbaarheid in het Noordzeekanaalgebied. Het doel van deze gezamenlijke visie is een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan het versterken van de internationale concurrentiepositie van de Metropool Regio Amsterdam (MRA).

De visie gaat in op schaarsheid van ruimte en de wens om het NZKG zo optimaal te benutten. Het Bestuursplatform heeft zelf projecten in gang gezet om de concurrentiepositie van de regio internationaal te versterken. Dat zijn projecten die het Projectbureau Noordzeekanaalgebied uitvoert, zoals energietransitie. Ook zijn er projecten die één of meerdere partners uitvoeren. Denk aan de nieuwe zeesluis in IJmuiden, ontwikkelingen langs de Zaan en het IJ. Al deze projecten spelen in het NZKG en hebben raakvakken met de haven, sluizen, de kust, industrieel erfgoed en hoog stedelijke woon- en werkgebieden.

Dit jaar hopen we samen met het Rijk, Zeehaven IJmuiden, de gemeente Velsen, TATA en de Port of Amsterdam een convenant af te sluiten om de Energiehaven in de IJmond voor elkaar te krijgen. Deze haven kan een grote bijdrage leveren aan de versterking van de wind offshore in Noord-Holland en daarmee de uitvoering van de klimaat ambities.

Lees hier meer meer over de voortgang van de projecten onder verantwoordelijkheid van het Bestuursplatform en de partners in het Uitvoeringsprogramma Noordzeekanaalgebied.

Uitvoeringsprogramma 2020