Wat gebeurt er allemaal in het Noordzeekanaalgebied? Wat speelt er en wat is de invloed op de omgeving? En wat merkt u daarvan? U leest het in het Uitvoeringsprogramma 2019. Hierin staan projecten die van invloed zijn op de uitvoering van de Visie 2040, zoals circulaire economie, energietransitie en leefbaarheid. Het doel van deze Visie is om een bijdrage te leveren aan het versterken van de internationale concurrentiepositie van de Metropool Regio Amsterdam (MRA).

De Visie 2040 gaat in op schaarsheid van ruimte, milieudruk en de wens om het NZKG optimaal te benutten. Het Uitvoeringsprogramma is een stand van zaken van de projecten die er spelen. Het Bestuursplatform heeft zelf projecten in gang gezet om de regio internationaal te versterken. Dat zijn projecten die het Projectbureau Noordzeekanaalgebied uitvoert, zoals circulaire economie en energietransitie.

Daarnaast zijn er nog andere projecten die één of meerdere partners uitvoeren, denk aan de zeesluis of het project A8-A9. Deze spelen allemaal in het NZKG met de haven, sluizen, kust en open landschap, cultuur-historisch en industrieel erfgoed en hoogstedelijke woon- en werkgebieden.

 

Mijlpalen 2019

In 2019 hopen we duidelijkheid te geven over de ontwikkelingen van de Averijhaven naar Energiehaven, waardoor de regio zich verder kan inzetten voor de offshore. Ook zal er op basis van het klimaatakkoord gerichter gewerkt kunnen worden aan de energietransitie in het NZKG.

Lees hier meer over de voortgang van de projecten onder verantwoordelijkheid van het Bestuursplatform en zijn partners in het Uitvoeringsprogramma Noordzeekanaalgebied.

Uitvoeringsprogramma 2019