Uitvoeringsprogramma Noordzeekanaalgebied 2018: een nieuw jaar met nieuwe mijlpalen

Het Uitvoeringsprogramma Noordzeekanaalgebied 2018 is vastgesteld door het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied. Het Uitvoeringsprogramma bestaat uit een groot aantal lopende projecten en acties die een bijdrage leveren aan verschillende aspecten van de Visie Noordzeekanaalgebied 2040. Ook staan er projecten in die van invloed zijn op de uitvoering van de visie.

In het afgelopen jaar zijn flinke stappen gezet. Belangrijke thema’s waren energietransitie en circulaire economie in het NZKG. Zo heeft het Bestuursplatform de pilot circulaire economie gestart op bedrijventerreinen in de IJmond en wordt er gewerkt aan een gezamenlijke strategie om richting te geven aan de energietransitie.

Mijlpalen 2018
Ook in 2018 zijn belangrijke mijlpalen te verwachten. De sluisdeuren van de nieuwe grote zeesluis komen aan in IJmuiden en worden afgemonteerd bij het logistiek centrum van OpenIJ in de Alaskahaven in Amsterdam. Op het bedrijventerrein HoogTij wordt een haventerrein met zeehavenkade gerealiseerd. De gemeente Beverwijk gaat verder in gesprek met Zeehaven IJmuiden NV over de versterking en positionering van haven De Pijp. De Haven-Stad plannen worden verder uitgewerkt. Er zal een besluit genomen worden over de voorkeurslocatie van de verplaatsing van de Passenger Terminal Amsterdam. En er wordt een aanpak ontwikkelt voor gezamenlijk vestigingsbeleid. Kortom, er is veel gebeurd en er staat nog veel op stapel!

Lees meer over de voortgang van de projecten onder verantwoordelijkheid van het Bestuursplatform en zijn partners in het Uitvoeringsprogramma Noordzeekanaalgebied.

download het Uitvoeringsprogramma NZKG 2018 (PDF; 16MB)