Uitvoeringsprogramma Noordzeekanaalgebied 2017Uitvoeringsprogramma Noordzeekanaalgebied 2017

Om u te informeren over de stand van zaken van alle projecten die worden uitgevoerd om de Visie Noordzeekanaalgebied 2040 te realiseren heeft het Bestuursplatform het Uitvoeringsprogramma NZKG 2017 opgesteld.

Op koers
De realisatie van de Visie ligt op koers, in 2016 zijn belangrijke stappen gezet. Zo heeft het Bestuursplatform in 2016 een leefbaarheidsonderzoek gehouden onder bewoners, werkgevers en werknemer en is het Sluis- en Haven Informatiepunt (SHIP) gerealiseerd. De contouren van de nieuwe grote zeesluis beginnen zichtbaar te worden nu de werkzaamheden een jaar onderweg zijn.

Ook in 2017 verwachten we belangrijke mijlpalen zoals: het ontwikkelen van een aanpak voor gezamenlijk vestigingsbeleid; voorlichting over energiebesparing bij bedrijven; de bijeenkomst schone scheepsbrandstoffen en een derde meting van de Monitor Ruimte-intensivering.

Bij de projecten onder verantwoordelijkheid van de partners van het Bestuursplatform zijn belangrijke mijlpalen te verwachten. Zo wordt de ontwikkelstrategie en de MER Haven-Stad eind 2017 ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad van Amsterdam. In de loop van 2017 wordt een voorstel aan de gemeenteraad van Beverwijk voorgelegd over de wijze waarop de toekomst van de Beverwijkse haven het best kan worden vormgegeven. Ook breidt het Zaanse bedrijventerrein HoogTij zijn faciliteiten uit met de aanleg van het haventerrein en de bouw van een nieuwe zeehavenkade. De toevoeging van een haventerrein met zeekade geeft een impuls aan de concurrentiekracht van het Noordzeekanaalgebied. Kortom, er is al veel gebeurd en er staat nog veel op stapel!

download het Uitvoeringsprogramma NZKG 2017 lage resolutie (PDF; 9,7MB) download het Uitvoeringsprogramma NZKG 2017 hoge resolutie (PDF; 47MB)

 

 

Terug naar overzicht