Uitnodiging webinar Regioplan NZKG 1 juli 12:00 – 13:00

Bedrijven staan voor een grote uitdaging om fossielvrij te worden. Hoe doe je dat en wat heb je hiervoor nodig? Om dit in kaart te brengen hebben diverse bedrijven samen met de overheden in het Noordzeekanaalgebied de afgelopen periode hard gewerkt aan het Regioplan NZKG. Door deze samenwerking is er nu een gezamenlijke koers uitgezet voor de energietransitie industrie in het gebied. Gedeputeerde Edward Stigter en tevens voorzitter van het industriecluster NZKG vertelt u tijdens het webinar op 1 juli a.s. over de speerpunten van het Regioplan NZKG en waarvoor het gebruikt wordt. Gertjan Lankhorst, voorzitter van de landelijke industrieclusters is namens het zogenaamde Koplopersoverleg aanwezig. Hij gaat in op het doel van de regioplannen en het aanbieden van de plannen aan minister Wiebes.

Voor veel bedrijven zijn subsidieregelingen onmisbaar om hun projecten uit te voeren. Subsidie-experts van de Rijsdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vertellen u over de bestaande subsidieregelingen. Ook geven ze een doorkijk naar toekomstige subsidieregelingen. Vanuit de praktijk kunt u uw behoeften weergeven. Zo brengen we beleid en praktijk dichter bij elkaar, waardoor de uitvoering kan worden versneld.

Zoals hierboven aangegeven, willen wij u tijdens het webinar niet alleen informeren, maar ook van u horen waar u tegen aanloopt. Dit kan dan worden meegenomen in het overleg van de industrieclusters en in het overleg met het ministerie EZK inzake subsidieregelingen.

Maak gebruik van deze unieke kans om mee te doen in het industriecluster NZKG.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door contact op te nemen met Lonneke Graas via: graasl@noordzeekanaalgebied.nl. U kunt deze uitnodiging ook gerust delen binnen uw netwerk.

Webinar SDE++

Op 30 juni kunt u uitgebreid informatie krijgen over de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++) dat wordt georganiseerd door RVO. Meer informatie hierover en aanmelden via: https://www.rvo.nl/actueel/evenementen/webinar-stimulering-duurzame-energietransitie-sde