NZKG-jaarcongres 1 oktober 2018

‘Energietransitie: welke kansen kunnen wij benutten?’

Onder deze titel vindt op maandag 1 oktober het NZKG-jaarcongres 2018 plaats van het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied (NZKG). Het congres vindt plaats om 14.45 in het Kennemer Theater, Kerkplein 1 te Beverwijk.

Gasloos, CO2 opslag, warmtenetten, geothermie, biomassa. De energietransitie is het gesprek van de dag. En terecht! Zoals afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs is heel Europa in 2050 klimaatneutraal. Daarom moeten er in de regio nu ingrijpende keuzen worden gemaakt. De overgang naar nieuwe energievormen heeft invloed op woningen en bedrijven en zeker ook op het ruimtegebruik in het NZKG.

Het Bestuursplatform NZKG laat de impact op de regio onderzoeken. Samen met bedrijven, energieleveranciers, gemeenten in het NZKG, provincie Noord-Holland en het Rijk is sinds begin dit jaar gewerkt aan een gezamenlijke aanpak voor de energietransitie: de ‘Ontwikkelstrategie energietransitie NZKG’.

Parallel aan de ‘Ontwikkelstrategie energietransitie NZKG’ werkt het Rijk aan de uitwerking van het Klimaatakkoord van Parijs met als doel om in 2050 CO2 neutraal te zijn. Hiervoor zijn vijf nationale klimaattafels in het leven geroepen die gevoed worden door regionale tafels. De regio-klimaattafel ‘Industrie NZKG’ heeft de mogelijke projecten van de industrie in het NZKG in beeld gebracht.

Tijdens dit congres wordt geïnformeerd over de plannen en de keuzemogelijkheden.

Programma
14.45      Ontvangst
15.15      Welkom
door dagvoorzitter Rogier Elshout
15.25      Interview met gedeputeerden:
Elisabeth Post, portefeuillehouder Havens en voorzitter Bestuursplatform
Jack van der Hoek, portefeuillehouder Duurzaamheid
15.45      ‘Industrietafel Noordzeekanaalgebied’
door Tjerk Wagenaar, voorzitter industrietafel NZKG
16.15      ‘Ontwikkelstrategie energietransitie Noordzeekanaalgebied’
door Cor Leguijt, manager fuels and cities CE Delft
16.45      Afsluiting programma
door Elisabeth Post, voorzitter Bestuursplatform NZKG
16.55      Borrel

Aanmelden
Wilt u op de hoogte gebracht worden van deze ontwikkelingen op het gebied van energietransitie, meldt u dan nu aan! U kunt zich tot en met 23 september 2018 aanmelden. Klik op onderstaande link om direct naar het aanmeldformulier te gaan. Deelname is gratis.

Aanmelden