Tevreden omgeving door minder geluidsoverlast werkverkeer

Project HoorbaarMinder succes in de praktijk

NZKG-Hoorbaarminder-interview-foto2

 

Ir. Hans Lalk, inwoner van Assendelft en oud-stedenbouwkundige, besteedt veel tijd als voorzitter en bestuurslid van diverse belangenverenigingen. In de afgelopen jaren bezocht hij diverse informatieavonden van de provincie en het Havenbedrijf Amsterdam, onder meer over de uitbreiding van de geluidscontouren Hoogtij en Westpoort. Daar kwam altijd de geluidsoverlast ter sprake van het piepende alarmsignaal van achteruit rijdend werkverkeer, met name in de nachtelijke uren.

Eind 2014 maakte Hans Lalk namens de Belangengroep Nauerna, Hart voor Stad en Kontakt Milieubeheer Zaanstreek bezwaar tegen de uitbreiding van de geluidscontouren. Uiteindelijk werd besloten geen beroep in te stellen, maar als burgerplatform bij te dragen aan ideeën om geluidsoverlast en andere overlast als geur en licht in het gebied terug te dringen. Hans Lalk: ‘Dat gebaar is goed ontvangen door de overheden. Nadat op de informatieavond over de geluidscontouren opnieuw ideeën waren besproken om de overlast van de alarmen van werkverkeer tegen te gaan, werden we al in november bij elkaar geroepen over het project HoorbaarMinder,’ aldus Hans Lalk. ‘Wat bleek, de piep was een schorre krekel geworden.’

 ….

NZKG-Hoorbaarminder-interview-foto1

Nieuwe alarmen

Met het project HoorbaarMinder pakt het Havenbedrijf Amsterdam de specifieke geluidsoverlast aan door de piepende alarmen te vervangen door alarmen met een ruissignaal. Dit signaal wordt op korte afstand goed waargenomen, maar gaat op grotere afstand op in het geluid van de omgeving. In december 2015 werd een pilot gestart bij bedrijven die het meest in de richting van Zaanstad zijn gehuisvest. Hans Lalk: ‘Ergens eind december of januari kwam ik er ineens achter dat ik ’s nachts bijna geen gepiep meer had gehoord. Piepjes hoor je namelijk, maar stilte niet. Dat zei ik dus ook tegen mensen uit de buurt: realiseer je dat je niets meer hoort!’ Ook de andere bewoners in het gebied spraken zich bij een evaluatie tevreden uit over de nieuwe alarmen.

‘Mijn ideaal is dat binnen vijf of tien jaar de alarmen van al het werkverkeer in Nederland alleen nog met ruis worden uitgevoerd,’ vervolgt Hans Lalk. ‘Mijn contacten beperken zich tot het Havenbedrijf Amsterdam en de provincie, maar er verandert echt iets als de regering landelijk een verbod op het piepalarm oplegt. Ik blijf de ontwikkelingen volgen en waar nodig stimuleren.’

 

Terug naar overzicht