Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie overhandigt adviesrapport aan minister Wiebes

In oktober 2019 werd de Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie (TIKI) aangesteld door minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat, met als doel knelpunten in kaart te brengen op het gebied van energie-infrastructuur. De energie-infrastructuur moet ervoor zorgen dat de industrie in Nederland de afspraken uit het klimaatakkoord na kan komen. Energie-infrastructuur is namelijk essentieel om de overstap van fossiele brandstoffen naar duurzame brandstoffen en groene elektriciteit te kunnen maken. Op 13 mei 2020 werden de bevindingen aangeboden aan minister Wiebes. Belangrijke conclusies van het onderzoek zijn o.a. de noodzaak van geïntegreerde energie-infrastructuur, gestructureerde samenwerking met uitvoerende partijen, en snelle realisatie van het CO2 netwerk.

Energie-infrastructuur in het NZKG

Het Projectbureau NZKG werkt onder het Bestuursplatform Energietransitie NZKG samen met publieke- en marktpartijen in de regio om de energietransitie te laten slagen. Verschillende trekkers op de thema’s waterstof, CO2, elektriciteit en warmte werken samen om de nodige ontwikkelingen op het gebied van infrastructuur en markt te versnellen. We zijn dan ook verheugd dat onze inspanningen in lijn zijn met de oplossingsrichtingen die worden voorgesteld door de TIKI.

Op het gebied van elektriciteit wordt er bijvoorbeeld samen met de netwerkbeheerders en overheden gewerkt aan uitbreiding en verzwaring van het elektriciteitsnetwerk. Waterstof wordt getrokken door de Port of Amsterdam, die zich met het project H2ermes inzetten voor het realiseren van de benodigde waterstofinfrastructuur in de regio. Hierover voeren zij gesprekken met verschillende potentiele afnemers en aanbieders. Het CO2 opslag project Athos, dat in nauwe samenwerking met Tata Steel IJmuiden wordt gerealiseerd, kan in potentie tot wel 18 Mton CO2 opslaan en wordt in het TIKI adviesrapport nadrukkelijk genoemd als vlagschipproject. Het samenwerkingsverband van de Zaanse Industrie heeft, net als andere bedrijven in het cluster, de ambitie uitgesproken de synergie met de nabije gebouwde omgeving op te willen zoeken op het gebied van restwarmte.


Meer informatie en het volledige TIKI adviesrapport kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid
: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/05/13/adviesrapport-taskforce-infrastructuur-klimaatakkoord-industrie

Meer informatie over de samenwerking onder het Bestuursplatform Energietransitie NZKG vindt u hier: https://www.noordzeekanaalgebied.nl/organisatie/

Als u meer wilt weten over het project H2ermes of Athos verwijzen we u naar onderstaande links:
https://athosccus.nl/
https://www.portofamsterdam.com/nl/nieuwsbericht/nouryon-tata-steel-en-port-amsterdam-werken-samen-aan-project-h2ermes-groene-waterstof