Subsidieregeling Duurzame zeehavens loopt tot 15 september 2016

NZKG-duurzaamheidSinds 1 augustus is de subsidieregeling Duurzame zeehavens opengesteld voor het indienen van aanvragen. De provincie Noord-Holland stelt 4,74 miljoen euro ter beschikking voor projecten die de luchtkwaliteit verbeteren, het ruimtegebruik intensiveren en bijdrage aan de circulaire economie.

Voor wie?
Gemeenten, (samenwerkingsverbanden van) bedrijven, parkmanagementorganisaties en bedrijvenverenigingen komen in aanmerking voor subsidie voor projecten in het Noordzeekanaalgebied en de haven van Den Helder. De subsidie is bestemd voor projecten die een meetbare bijdrage leveren aan de vermindering van de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen, een betere benutting van de bestaande ruimte in de havengebieden, het maximaliseren van de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en het minimaliseren van waardevernietiging.

Aanvragen
De subsidieregeling Duurzame zeehavens loopt van 1 augustus tot 15 september 2016. In die periode kan een aanvraag worden ingediend. Na toekenning van de subsidie wordt het geld in december 2016 beschikbaar gesteld.

Voor meer informatie kunt u de folder Investeren in verduurzaming van Noord-Hollandse zeehavens (PDF, 0.23 MB) downloaden of de website van de provincie Noord-Holland raadplegen.

 

Terug naar overzicht