Schone scheepvaart in het Noordzeekanaalgebied

Op woensdagavond 1 november vond in het SHIP in IJmuiden een informatieavond over schone scheepvaart van het Bestuursplatform NZKG plaats. Tijdens de avond presenteerde het Havenbedrijf Amsterdam haar nieuwe visie op schone scheepvaart. Ook kwamen experts op het gebied van vier veelbelovende alternatieve brandstoffen aan het woord. Tijdens de avond bleek dat het oplossen van een mondiaal probleem zowel regelgeving als lobbyen op internationaal niveau vereisen. Stimuleringsmaatregelen op lokaal en regionaal niveau kunnen de schone scheepvaart versnellen.

Het Bestuursplatform ontving leden van Provinciale Staten, gemeenteraden en wijkplatforms, belangengroepen en bedrijvenverenigingen uit het NZKG. Onder leiding van gedeputeerde milieu Adnan Tekin van de provincie Noord-Holland werden zij bijgepraat over de laatste ontwikkelingen.

Schonere scheepvaart
De bijdrage van de scheepvaart aan de emissies in regio Amsterdam-Haarlem ligt gemiddeld tussen de 10-15 procent. Dat moet beter, zegt Henri van der Weide van het Havenbedrijf Amsterdam. In de visie die op 1 november uitkwam geeft het Havenbedrijf aan hoe het tot 2030 de emissies voor de scheepvaart wil terugdringen. Tot de acties behoren onder meer het investeren in infrastructuur zoals in LNG-bunkerfaciliteiten en walstroom. Tevens geeft het Havenbedrijf extra korting aan schepen die op schone brandstof varen. Voor de acties heeft het Havenbedrijf Amsterdam tot 2021 10 miljoen euro uitgetrokken. Naar aanleiding van een vraag uit de zaal zegt Van der Weide toe een artikel in de havenverordening op te nemen waarmee schepen beboet kunnen worden die onnodig roet uitstoten.

Alternatieve brandstoffen
80 tot 90% van de schepen vaart nu nog op stookolie en diesel. Om de uitstoot te verminderen passen veel rederijen rookgasreinigingsinstallaties of energie efficiënte maatregelen toe. Om echt verschil te maken zijn alternatieve brandstoffen nodig. Tijdens de avond namen experts de aanwezigen mee in de verschillende alternatieve brandstoffen LNG, GTL, Biofuel en waterstof.

LNG (Liquid Natural Gas) is vloeibaar gemaakt aardgas en een schoon alternatief. Er is geen zwavel en vrijwel geen NOx en fijnstof uitstoot. Schepen die op LNG varen zijn ook stiller. LNG vereist wel een speciale motor en zie je daarom met name terug in nieuwe schepen. In de Amsterdamse haven kunnen schepen al gebunkerd worden met LNG aan de kade. Volgend jaar komt er een drijvend ponton beschikbaar om schepen op het Noordzeekanaal te bunkeren met LNG.

GTL (Gas-To-Liquid’s) is een synthetische vloeibare brandstof o.a. van Shell, die gemaakt wordt van gas. GTL in plaats van diesel zorgt voor minder rook en een reductie van emissies: NOx, PM, geur en geluid. Een voordeel van GTL is dat het zonder aanpassingen in bestaande dieselmotoren toepast kan worden. GTL wordt in het NZKG al toegepast bij 150 binnenvaartschepen,  15 locomotieven van Tata Steel, de veerpont Velsen, Rietlanden Terminals en Igma Amsterdam.

Ook waterstof kan een emissieloos en volledig duurzaam alternatief zijn. Waterstof is geen ‘brandstof’ maar een drager waaraan energie moet worden toegevoegd. Het kan gebruikt worden op een manier waarop er in het geheel geen emissies zijn. De energiedichtheid is erg hoog en er is veel ervaring met de productie. Hoewel de technologie er is, staat waterstof voor scheepvaart nu nog in de kinderschoenen.

Biofuel is een verzamelnaam voor een aantal brandstoffen (bijvoorbeeld methanol) met een plantaardige of dierlijke oorsprong. Biofuels kunnen worden bijgemengd voor gebruik in bestaande dieselmoren waardoor geen hoge investeringen nodig zijn. Het bedrijf GoodFuels richt zich ook op het aanbieden van een 100% bio-equivalent van stookolie voor scheepvaart. Biofuel in plaats van stookolie zorgt voor een 75-90% reductie in CO2 en geen zwavel uitstoot. Een wereldprimeur: ook de ferry van IJmuiden naar Newcastle gaat op deze biofuel varen.

De presentaties die tijdens de bijeenkomst schone scheepvaart zijn gegeven kunt u hieronder nalezen:

Documenten: