Samenwerkingsproject Athos inventariseert marktinteresse CO2 opslag

Athos is het CCUS (Carbon Capture Utilisation and Storage) project van Tata Steel, Gasunie, Energie Beheer Nederland (EBN) en Port of Amsterdam. Zolang er CO2 wordt uitgestoten, willen deze organisaties zoveel mogelijk betrokken zijn bij de ontwikkeling van methoden die vóórkomen dat CO2 in de atmosfeer terecht komt. Door CO2 af te vangen, op te slaan en waar mogelijk te hergebruiken, draagt Athos bij aan het behalen van de CO2-reductie doelstellingen uit het Klimaatakkoord.

Vorig jaar heeft een technische haalbaarheidsstudie aangetoond dat het Athos project door kan naar de volgende onderzoeksfase; het opstellen van een concreet projectplan en business case. Positief gegeven is dat zich al voldoende potentiele klanten en CO2-opslagpartners hebben gemeld.

De verwachting is dat het netwerk in 2027 operationeel zal zijn.

Meer informatie vindt u op de nieuwe website van Athos: www.athosccus.nl