Ruimtegebruik Noordzeekanaalgebied in kaart gebrachtwesthaven

Hoe intensief worden de bedrijventerreinen langs het Noordzeekanaal gebruikt en hoe ontwikkelt het ruimtegebruik zich in de tijd? De Ruimte-intensiveringsmonitor beantwoordt deze vragen. In 2016 is het ruimtegebruik voor een tweede keer gemeten. Om ontwikkelingen waar te nemen zijn de gegevens naast de eerste meting gelegd. De uitkomsten zijn in beeld gebracht in een unieke kaartapplicatie ontwikkeld door de provincie Noord-Holland.

Fysieke ruimte
In 2016 is in totaal 13,46 ha uitgegeven op de bedrijventerreinen langs het Noordzeekanaal. Hiervan is 8,64 ha kadegebonden en 4,82 ha niet-kadegebonden terrein. Het aantal beschikbare kavels in het NZKG is toegenomen. De toename vindt met name plaats in het Westelijk Havengebied Amsterdam en Westpoort-Zuid. Terreinbeheerders hebben hier meer terrein teruggenomen dan uitgegeven.

Overslag en scheepsbezoeken
De overslag in het NZKG was over het jaar 2015 in totaal circa 95,9 miljoen ton. Ten opzichte van 2014 is dit een daling van 1,9 procent. Het aantal scheepsbezoeken is licht gedaald, van  6845 naar 6818 scheepsbezoeken.

Werkgelegenheid
Het aantal banen op de bedrijventerreinen in het NZKG stijgt met 422 naar 73.569 banen in 2015. Hiervan zijn in totaal 23.797 banen havengerelateerd, een stijging van 295 havengerelateerde banen.

Toegevoegde waarde
De totale toegevoegde waarde van het NZKG is in 2015 gestegen van €6.405 naar €6.768 miljoen euro, een stijging van €363 miljoen euro.

Milieu
De milieuruimte in het gebied is juridisch niet veranderd.

De monitor
De ruimte in het Noordzeekanaalgebied (NZKG) is schaars. Een vraag om extra ruimte gaat vaak ten koste van een andere functie. Door de fysieke en milieuruimte optimaal te benutten kunnen ruimtebehoeften vanuit economie, wonen, recreatie en groen zo goed mogelijk worden ingevuld. Het uitgangspunt is daarom intensiveren.

De Ruimte-intensiveringsmonitor is objectief en feitelijk. Indicatoren op het gebied van economie, ruimte en milieu brengen het ruimtegebruik in beeld. De Ruimte-intensiveringsmonitor moet bepalen wanneer het NZKG voldoende is geïntensiveerd en is een belangrijke bouwsteen in de afweging over een eventuele uitbreiding van de havens. De monitor is in te zien door te klikken op onderstaande link. Per deelregio en per bedrijvengebied is te zien hoe het ruimtegebruik zich heeft ontwikkeld.

Het kaartverhaal van de Monitor Ruimte-intensivering 2016