lenteculaire_nieuw nieuwsflits nr 5Rijk, provincie Noord-Holland en gemeente Amsterdam stellen financiële bijdrages zeesluis IJmuiden vast

De financiële bijdrages aan de nieuwe zeesluis bij IJmuiden zijn vastgesteld. Het Rijk, de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam zijn het eens over de definitieve bijdrage aan de nieuwe zeesluis bij IJmuiden.

Het Rijk draagt in totaal € 565,19 miljoen bij aan de nieuwe zeesluis IJmuiden. De bijdrage van de Provincie Noord-Holland is vastgesteld op maximaal € 39 miljoen. De bijdrage van de gemeente Amsterdam is vastgesteld op maximaal €46,51 miljoen. Deze afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

De huidige zeesluis is aan vervanging toe gezien de omvang en op termijn de technische levensduur. De sluis is te klein geworden voor de steeds grotere zeeschepen. Een nieuwe, grote zeesluis laat toe dat ook grotere schepen vlot en veilig door het Noordzeekanaal varen. Ook is de nieuwe zeesluis getij-onafhankelijk en daarmee 24/7 beschikbaar. Zo kan de Amsterdamse havenregio haar internationale positie behouden.

 

<<Terug naar overzicht