Provincie start subsidieregeling voor duurzame zeehavens

De provincie Noord-Holland stelt 4,74 miljoen euro als subsidie ter beschikking voor duurzamere zeehavens. De subsidieregeling is bedoeld voor de verbetering van de luchtkwaliteit, het intensiveren van het ruimtegebruik en het stimuleren van de circulaire economie. Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 augustus tot 15 september 2016. Het wordt aanbevolen eerst een voorlopige aanvraag in te dienen. Dit kan tot 4 april. De subsidiebeschikkingen worden in december 2016 verleend.

NZKG-Projecten Zeetoegang ijmondijmond-met-schepenVoor wie

De subsidie is bedoeld voor gemeenten, bedrijven, samenwerkingsverbanden van bedrijven, of bedrijvenverenigingen en is op basis van cofinanciering. Het is bestemd voor projecten in de Noord-Hollandse zeehavens (Noordzeekanaalgebied en haven van Den Helder). Het gaat om projecten die moeten zorgen voor een vermindering van de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen, een betere benutting van de bestaande ruimte in de havengebieden, het maximaliseren van de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en het minimaliseren van waardevernietiging.

Meer informatie

Meer informatie over de subsidieregeling is te vinden in de folder: Investeren in verduurzaming van Noord-Hollandse zeehavens. De subsidieregeling, en alle spelregels waar projecten aan moeten voldoen, staan op de website van de provincie: www.noord-holland.nl onder Digitaal Loket.

 

Terug naar overzicht