ZEETOEGANG IJMOND

Doelstelling

De nieuwe zeesluis biedt ruimte aan steeds groter wordende schepen, verbetert de bereikbaarheid van de haven van Amsterdam en geeft een impuls aan de economie van de regio.

Inhoud en voortgang

Foto: Gerrit Serné namens Rijkswaterstaat

Na bijna honderd jaar is de Noordersluis in IJmuiden aan vervanging toe. Daarom heeft het Rijk, samen met de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland, besloten een nieuwe zeesluis te laten bouwen. Rijkswaterstaat heeft deze nieuwe sluis innovatief aanbesteed via een zogenaamd Design, Build, Finance and Maintain contract (DBFM). Hierbij is de opdrachtnemer – in dit geval aannemersconsortium OpenIJ- zowel verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw als voor de financiering en het onderhoud voor een periode van 26 jaar na de ingebruikname van de nieuwe zeesluis.

Sinds begin 2016 werkt OpenIJ aan de nieuwe sluis van zeventig meter breed, vijfhonderd meter lang en achttien meter diep. Met deze lengte en breedte is het de grootste zeesluis van de wereld. Niet alleen vanwege de omvang is dit een uitdagend werk. Tijdens de bouw blijft zowel de wegverbinding over het sluizencomplex als het sluizencomplex zelf zoveel mogelijk bereikbaar. De nieuwe sluis is naar verwachting eind 2019 beschikbaar voor de scheepvaart.

Om te voorkomen dat het zoute water het Noordzeekanaal instroomt wanneer de grote sluis open gaat, is er in overleg met waterschappen, provincie Noord-Holland en Deltares gezocht naar een oplossing. Het ontworpen systeem heet selectieve onttrekking. Om de robuustheid hiervan te toetsen heeft men deze selectieve onttrekking getest op de sluis ‘De Helsdeur’ in Den Helder.

Inmiddels zijn de volgende mijlpalen behaald:

Tweede kwartaal 2017: ·      bouwkuipen deurkassen gerealiseerd en droog gepompt; ingebruikname logistiek centrum OpenIJ aan de Alaskahaven;
Derde kwartaal 2017: ·       ingebruikname tijdelijke brug voor wegverkeer over bouwkuip drempel buitenhoofd; snijranden caissons gerealiseerd;
Vierde kwartaal 2017: ·       start bouw nieuw bediengebouw, betonstorten voor vloeren deurkassen afgerond; start bouw wanden deurkassen; tijdelijke hoogwaterkering zuidwesthoek nieuwe zeesluis gerealiseerd; wachthuisjes Noordersluis verplaatst; diepwanden ten behoeve van de kolkwanden gerealiseerd;
Eerste kwartaal 2018: ·       afbouw kolkwanden, opbouw wanden caissons.

Communicatie:

De doelgroepen worden geïnformeerd via diverse kanalen, zoals de projectwebsite www.rws.nl/nieuwezeesluisijmuiden, Facebook (Rijkswaterstaat Zeesluis IJmuiden), de digitale nieuwsbrief die elk kwartaal verschijnt, informatiebijeenkomsten, mailings, regionale kranten en het burenoverleg met vertegenwoordigers van direct omwonenden en bedrijven. Via Facebook is de voortgang van de bouw van de sluis ‘live’ te volgen, met drie keer per week een fotoreeks die de voortgang in beeld brengt.

In de maanden tussen twee nieuwsbrieven publiceert Rijkswaterstaat een fotoreportage op de website die de voortgang goed in beeld brengt. Nieuwsbriefabonnees ontvangen een link naar de nieuwste editie. Daarnaast vinden met de samenwerkingspartners – Havenbedrijf Amsterdam NV, de provincie Noord-Holland en gemeente Velsen – bijeenkomsten plaats om hen goed geïnformeerd te houden over de voortgang. Het project is voor vragen altijd te bereiken via nieuwezeesluisijmuiden@rws.nl.

Trekker:

Rijkswaterstaat

Betrokken partijen

Partners Bestuursplatform NZKG. Convenantpartners Havenbedrijf Amsterdam NV (namens de gemeente Amsterdam) en de provincie Noord-Holland. Dit project wordt medegefinancierd vanuit het CEF-programma (voorheen TEN-T) van de Europese Unie.

Relatie met andere projecten:

Sluis en Haven Informatie Punt (SHIP), Ontwikkeling Averijhaven, Provinciaal Inpassingsplan Aanpassing Geluidzones Westpoort en HoogTij (afgerond), Milieudialogen in het NZKG.

Mijlpalen:

2018

  • Afbouwen kolkwanden.
  • Caissons afzinken, wanden deurkassen afbouwen.
  • Transport naar Nederland, afmonteren sluisdeuren in logistiek centrum OpenIJ Alaskahaven.
  • Voorbereiden aanbesteding selectieve onttrekking.

2019

  • Invaren sluisdeuren.
  • Start aanbesteding selectieve onttrekking.
  • Eind 2019: ingebruikname nieuwe zeesluis.

Foto: Topview Luchtfotografie namens OpenIJ