WONINGBOUWMONITOR

Doelstelling

Het inzichtelijk maken van de woningbouwproductie, de plancapaciteit en de vraag (kwantitatief en kwalitatief) in het NZKG.

Inhoud en voortgang

De provincie Noord-Holland brengt jaarlijks een woningbouwmonitor uit. Hierin staan ook de gebieden van het NZKG. Om hierop beter zicht te krijgen zal de provincie de woningbouwopgave en de gerealiseerde woningen in de gemeenten langs het Noordzeekanaal apart in beeld brengen. In november 2017 is de Monitor Woningbouw 2017 vastgesteld. In de zomer 2018 zal de woningbouwmonitor verschijnen. Dit wordt onder de aandacht gebracht via de NZKG-nieuwsflits.

Communicatie:

Op de website van de provincie Noord-Holland verschijnt de nieuwe monitor: www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Bouwen_wonen/Woonbeleid.

Trekker

Provincie Noord-Holland

Betrokken partijen

Partners van het Bestuursplatform NZKG

Relatie met andere projecten:

Monitor Ruimte-Intensivering.

Mijlpalen:

  • De Monitor Woningbouw 2018 verschijnt rond de zomer van 2018.

Bron: Provincie Noord-Holland