VERSTERKING EN POSITIONERING HAVEN DE PIJP BEVERWIJK

Inhoud en voortgang

De gemeente Beverwijk bevindt zich in een traject van heroriëntatie op de toekomstige ontwikkeling van de gemeentelijke zeehaven De Pijp. De gemeente werkt toe naar een organisatorische en economische versterking van de haven van Beverwijk. De ontwikkelingsmogelijkheden worden mede bepaald door de keuze voor verkleuring naar wonen en werken in het gebied (Visie NZKG 2040). Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de Visie Bedrijventerreinen De Pijp en Wijkermeer en de Transformatieopgave van de Parallelweg en de Kop van de Haven.

Positionering
De zeehaven is belangrijk voor Beverwijk en het NZKG. De Pijp is jaarlijks goed voor de overslag van circa 900.000 ton aan goederen (inclusief de binnenvaart) en een toegevoegde waarde van ongeveer zestig miljoen euro. De zeehaven biedt directe en indirecte werkgelegenheid aan ongeveer vijfhonderd personen bij circa vijftig bedrijven. Elk jaar verwerkt de zeehaven meer dan tweehonderd zeeschepen en ruim 850 binnenvaartschepen.

Relatie met andere projecten:
Transformatie van De Pijp Beverwijk (Parallelweg/Kop van de Haven).

Mijlpalen:
• door het college- en raadsbesluit uit december 2018 sorteert de gemeente Beverwijk voor op de verzelfstandiging van de Beverwijkse zeehaven via de oprichting van een NV.

Communicatie:
afhankelijk van de voortgang wordt de wijze van communicatie bepaald.

Doelstelling:

werken aan een organisatorische en economische versterking van de Beverwijkse zeehaven De Pijp.

Trekker:

gemeente Beverwijk.

Betrokken partijen

bij het nadenken over de versterking van de zeehaven en de wijze waarop deze kan worden gepositioneerd, is de input van diverse partijen essentieel. Dat geldt uiteraard voor de bedrijven uit Beverwijk die voor hun bedrijfsvoering afhankelijk zijn van de haven. Daarnaast wordt input gevraagd aan belanghebbenden uit de wijdere omgeving.

De gemeente Beverwijk wil de ontwikkeling van De Pijp – als onderdeel van het dynamische NZKG – in breed verband beschouwen en samen met haar partners in het NZKG onderzoeken hoe deze belangrijke economische zone verder kan worden versterkt.

Haven Beverwijk