VERBINDING A8/A9

WEG EN WERELDERFGOED

Een nieuwe weg tussen de A8 en de A9 zorgt voor een betere bereikbaarheid van de regio’s Zaanstreek en IJmond. Ook verbetert de leefbaarheid in Krommenie en Assendelft er door. Naar de mogelijkheden van deze weg doet de provincie Noord-Holland onderzoek, samen met de Vervoerregio Amsterdam, de gemeenten in de regio en de rijksoverheid. Een belangrijk gegeven is dat de weg de Stelling van Amsterdam (Unesco Werelderfgoed) kruist. Daarvoor is een goede oplossing nodig. Hiervoor wordt een landschapsplan gemaakt.

KORTE-TERMIJNVERBETERINGEN

Tegelijkertijd wordt er ook gekeken of het mogelijk is om op korte termijn (tot 2025) de leefbaarheid in Krommenie te verbeteren. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de aansluiting van Krommenie en Assendelft op het openbaar vervoer.

Verkeersdrukte op de N203 in Krommenie.

PLANNING

Het landschapsplan, de onderzoeken naar de leefbaarheid in Krommenie en de aansluiting op het openbaar vervoer worden in 2020 uitgevoerd. Begin 2021 volgt de besluitvorming door de provincie Noord-Holland en de minister van OCW. In het geval van twee positieve besluiten wordt een provinciaal inpassingsplan opgesteld. Hierop is te zijner tijd inspraak door de omgeving mogelijk. De realisatiefase start vervolgens in 2025.

Relatie met andere projecten:
corridorstudie Amsterdam-Hoorn A7/A8.

Communicatie:
meer informatie is te vinden op de website
www.verbindinga8-a9.nl. Op Twitter is het project te volgen via
@VerbindingA8A9. Vragen kunnen worden gesteld
via A8-A9@noord-holland.nl.

Doelstelling:

het verbeteren van de verbinding tussen de A8 en A9 om geconstateerde leef- en bereikbaarheidsproblemen op te lossen.

Trekker:

provincie Noord-Holland.

Betrokken partijen:

ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat/Rijkswaterstaat, Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Zaanstad, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen.

De Stelling van Amsterdam. Foto: Honing Heemskerk.