VERBINDING A8-A9

LEEFBAARHEID EN BEREIKBAARHEID

Een nieuwe weg tussen de A8 en de A9 zorgt voor een betere bereikbaarheid van de regio Zaanstreek en de regio IJmond. Ook verbetert de leefbaarheid in Krommenie en Assendelft erdoor. Naar de mogelijkheden van deze weg doet de provincie Noord-Holland onderzoek, samen met de Vervoerregio Amsterdam, de gemeenten in de regio en de Rijksoverheid. De weg kruist de Stelling van Amsterdam die op de UNESCO Werelderfgoedlijst staat. Dat vraagt om een zorgvuldige inpassing, waar-

bij rekening wordt gehouden met de leefbaarheid in de nabijgelegen woonwijk Broekpolder.

LANDSCHAPSPLAN

Om de bijzondere waarde van de Stelling van Amsterdam in het studiegebied zo goed mogelijk te herstellen en versterken, wordt er een landschapsplan gemaakt. Hierin komen verschillende opgaven aan bod: landschap, cultuurhistorie en verkeer. In 2020 werd de analyse van het landschap en de Stelling van Amsterdam gepresenteerd. Ook bleek in 2020 een tunnelvariant geen meerwaarde te hebben. De mogelijkheid voor een verdiepte ligging wordt wel verder onderzocht.

EXTRA ONDERZOEKEN

In 2020 werden 2 extra onderzoeken uitgevoerd om reeds op korte termijn ver- beteringen te behalen. Er werd gekeken naar maatregelen om de overlast van het verkeer op de N203 bij Krommenie te beperken. Ook de aansluiting van Krommenie en Assendelft op het openbaar vervoer is onderzocht. In dat laatste onderzoek is ook gekeken naar fietsfaciliteiten. In het onderzoek naar de leefbaarheid rondom de N203 werd de omgeving actief betrokken via twee online participatierondes.

PLANNING

Eind 2020 concludeerde de provincie dat er extra inzet van werelderfgoedexpertise nodig is voor het opstellen van een gedegen landschapsplan. Hierdoor is de besluitvorming verschoven naar eind 2021. Het landschapsplan wordt dan ter besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten en de minister van OCW.

Over de mogelijke maatregelen die de leefbaarheid rondom de N203 en de aansluiting op het openbaar vervoer op korte termijn kunnen verbeteren, namen Gedeputeerde Staten in het eerste kwartaal van 2021 een besluit.

Relatie met andere projecten:
Meer Bereiken Noordwestkant
Amsterdam/A9 Alkmaar/Raasdorp en Corridorstudie Amsterdam-Hoorn A7/A8.

Communicatie:
meer informatie is te vinden op www.verbindinga8-a9.nl. Op Twitter is het project te volgen via @VerbindingA8A9. Vragen kunnen worden gesteld via A8-A9@noord-holland.nl.

Doelstelling:

het verbeteren van de verbinding tussen de A8 en A9 om geconstateerde leefbaarheids- en bereikbaarheids- problemen op te lossen.

Trekker:

provincie Noord-Holland.

Betrokken partijen:

ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat/ Rijkswaterstaat, Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Zaanstad, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen.

Verkeersdrukte op de N203