VERSTERKING EN POSITIONERING HAVEN DE PIJP BEVERWIJK

Doelstelling

Werken aan een organisatorische en economische versterking van de zeehaven van Beverwijk.

Inhoud en voortgang

Foto: Jan de Waal

Foto: Jan de Waal

De gemeente Beverwijk bevindt zich in een traject van heroriëntatie op de toekomstige ontwikkeling van de gemeentelijke zeehaven De Pijp. De gemeente werkt toe naar een organisatorische en economische versterking van de haven.

Met De Pijp als onderdeel van het dynamische NZKG, hecht de gemeente Beverwijk er veel waarde aan om de ontwikkelingen in breed verband te beschouwen. Met de partners in het NZKG wil de gemeente onderzoeken hoe men tot een verdere versterking kan komen van deze belangrijke economische zone.

De zeehaven is belangrijk voor Beverwijk en het NZKG. De Pijp is jaarlijks goed voor de overslag van circa 900.000 ton goederen (inclusief binnenvaart) en een toegevoegde waarde van ongeveer zestig miljoen euro. De zeehaven biedt directe en indirecte werkgelegenheid aan ongeveer vijfhonderd personen bij circa vijftig bedrijven. Elk jaar verwerkt de zeehaven meer dan tweehonderd zeeschepen en ruim 850 binnenvaartschepen.

De aanleiding voor het traject van heroriëntatie concentreert zich in beginsel op drie vraagstukken: het beheer en onderhoud, de exploitatie en de organisatie van zeehaven De Pijp.

De gemeenteraad erkent dat de haven niet altijd de zorg kreeg die hij verdiende. Op basis van een verbeterprogramma is de afgelopen periode een grote inhaalslag gemaakt. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe tarievenstructuur, reguliere onderhoudsplanning, andere aansturing, meer inzicht in de financiën, een nieuw Port Security Plan enzovoorts. Het verbeteren van het havenbeheer blijft echter ‘werk in uitvoering’. Wel is er door de kwaliteitsimpuls een basis ontstaan om naar de toekomst te kijken.

Op basis van eerdere besluitvorming heeft de gemeente Beverwijk eind 2017 de marktconsultatie zeehaven De Pijp gehouden. De uitkomst van deze marktconsultatie over de toekomst van zeehaven De Pijp is voor de gemeente Beverwijk aanleiding om verder in gesprek te gaan met Zeehaven IJmuiden N.V.

Communicatie:
Afhankelijk van de voortgang wordt de wijze van communicatie bepaald.

Trekker

Gemeente Beverwijk.

Betrokken partijen

Bij het nadenken over de versterking van de zeehaven en de wijze waarop deze kan worden gepositioneerd, is de input van meerdere partijen essentieel. Dat geldt uiteraard voor de bedrijven uit Beverwijk die voor hun bedrijfsvoering afhankelijk zijn van de haven. Daarnaast wordt input gevraagd aan belanghebbenden uit de wijdere omgeving.

Relatie met andere projecten

Transformatie van de Pijp Beverwijk

Mijlpalen

  • Begin 2018 worden zowel de voorstellen over de uitkomsten van de marktconsultatie behandeld als de vervolgstappen.