TRANSFORMATIE VAN DE PIJP BEVERWIJK

Doelstelling

Het versterken van de relatie van de binnenstad van Beverwijk met de haven en bedrijventerreinen.

Inhoud en voortgang

4.15.2 De Pijp Beverwijk, fotograaf Jan de Waal

De gemeente Beverwijk onderzoekt de mogelijkheid en wenselijkheid van de transformatie van een deel van het havengebied De Pijp, inclusief de Parallelweg/Woonboulevard. Daarbij zijn uiteraard de marktomstandigheden essentieel. Deze transformatie komt aan de orde in de visie voor de bedrijventerreinen De Pijp en Wijkermeer die in 2018 vorm moet gaan krijgen.

De binnenstad van Beverwijk wordt door het spoor en de A22 gescheiden van haven De Pijp en de Woonboulevard. De gemeente Beverwijk wil de relatie tussen de binnenstad en de haven/bedrijventerreinen versterken. Als eerste stap is er een gebiedsvisie opgesteld voor de herstructurering van de Woonboulevard/Parallelweg en de Kop van de haven. Hierbij is de rode draad de versterking van de meubelboulevard en de verbetering van de verbinding met de binnenstad. De gemeente zet in op versterking van de samenwerking met de ondernemers en pandeigenaren.

De herinrichting van de Kop van de haven is in de loop van 2016 afgerond. Vanaf de Parallelweg bestaat nu weer een directe relatie met het water van de haven. Verlaagde houten kades en afmeerpalen maken het aantrekkelijk voor de recreatievaart om Beverwijk aan te doen. Daar draagt ook het nieuw ingerichte maaiveld aan bij, met speciale schemerlampachtige straatlampen, opklimmend groen en bestrating als een ‘Oosters tapijt’.

De transformaties van de Parallelweg en de Kop van de haven maken onderdeel uit van de vernieuwing van bedrijventerrein De Pijp.

Trekker

Gemeente Beverwijk.

Relatie met andere projecten

Versterking en positionering haven De Pijp Beverwijk

Foto: Jan de Waal

Foto: Jan de Waal