STIMULEREN INNOVATIE EN TECHNOLOGISCHE VERNIEUWING

Innovatie

ls een bedrijf bedrijfseconomisch wil overleven, moet innovatie een vast thema zijn in de bedrijfsvoering. Zo passen bedrijven bijvoorbeeld steeds meer slimme ICT-systemen toe in de logistiek: tracking and tracing. Het online volgen van voertuigen, laadeenheden, zendingen of artikelen is inmiddels gemeengoed geworden. Bedrijven gebruiken daarbij een combinatie van identificatie-, communicatie- en registratiesystemen. Metingen door sensoren komen ook steeds vaker voor.

Overheid
Naast het feit dat bedrijven zelf innovatief moeten handelen om hun concurrentiekracht te versterken, streven overheden vanuit hun beleid ook innovatie na. Bijvoorbeeld maatregelen in het kader van het Klimaatakkoord en de circulaire economie vragen om het toepassen van innovatie. Daarom zal het stimuleren van innovatie en technologische vernieuwing niet meer als apart thema terugkomen in het Uitvoeringsprogramma, maar gekoppeld worden aan beleidsambities van andere thema’s, zoals de circulaire economie en de energietransitie.

Relatie met andere projecten:
Monitor Ruimte-intensivering, circulaire economie en energietransitie.

Patrouilleboot van Port of Amsterdam N.V. met schonere brandstof Foto: Max Dijksterhuis