STIMULEREN INNOVATIE EN TECHNOLOGISCHE VERNIEUWING

Inhoud en voortgang

 

4.19Stimuleren innovatie en technologische vernieuwing (Duurzame Zeehavens)Wanneer uit de Monitor Ruimte-intensivering blijkt wat de kansen en mogelijkheden zijn, gaat het project van start. Vooruitlopend op dit project heeft de provincie Noord-Holland een subsidieregeling verduurzaming Noord-Hollandse zeehavens ontwikkeld. Tussen 1 augustus en 15 september 2016 konden bedrijven en gemeenten aanvragen indienen voor innovatieve projecten die bijdragen aan de verduurzaming van de Noord-Hollandse zeehavens.

Twaalf ondernemers ontvingen op 23 januari van de provincie Noord-Holland een cheque voor gezamenlijk €3,3 miljoen via de subsidieregeling Duurzame Zeehavens. Het geld gaat naar innovatieve projecten die de luchtkwaliteit verbeteren, de circulaire economie versterken of de ruimte intensiveren. Zelf investeren de initiatiefnemers ruim €14,5 miljoen.

Relatie met andere projecten:

Monitor Ruimte-intensivering, Duurzaamheid in het NZKG