SPRONG OVER HET IJ

Inhoud en voortgang

Aanleiding
Het is te druk op de veerponten op het IJ. De verwachting is dat door de geplande woningbouw in Amsterdam-Noord deze drukte verder zal toenemen. Ook op de zuidoever breidt de stad uit. Er is een structurele verbetering nodig voor de verbinding tussen beide oevers. De Amsterdamse gemeenteraad heeft in 2017 een voorkeursbesluit genomen over een pakket van vijf maatregelen:
1. verbetering van de veren, inclusief de realisatie van de fiets- en voetgangersbrug over het Noordhollandsch Kanaal, verplaatsing van het IJpleinveer en een aangrenzend fietsnetwerk;
2. een nieuw metrostation op de Noord/Zuidlijn in de Sixhaven;
3. een brug over het IJ bij het Java-eiland, inclusief aangrenzend fietsnetwerk;
4. een brug of tunnel bij het Stenen Hoofd, inclusief aangrenzend fietsnetwerk;
5. een voetgangerstunnel bij Amsterdam CS.

De voorbereiding van de eerste twee maatregelen vindt nu plaats, waarbij de verbetering van de dienstregeling van de veren al voortdurend geschiedt. De voorbereiding van de derde maatregel is gestopt vanwege een impasse met het Rijk.

Doelstelling

de verbinding over het IJ voor fietsers en voetgangers structureel verbeteren.

Trekker:

gemeente Amsterdam. Voor de onafhankelijke adviescommissie zijn Rijk en gemeente gezamenlijk opdrachtgever.

Betrokken Partijen

Rijk, provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam, Centraal Nautisch Beheer en Port of Amsterdam, diverse belangengroepen, ondernemingen en bewoners.

Drukte op de veerponten over het IJ Foto: Lonneke Vennix.