SLUIS EN HAVEN INFORMATIEPUNT (SHIP)

SHIP

SHIP is een bezoekerscentrum over het Noordzeekanaalgebied. De gezamenlijke partners in het Bestuursplatform NZKG hebben onder verantwoordelijkheid van de provincie Noord-Holland dit centrum gerealiseerd. De exploitatie is uitbesteed. In SHIP krijgt de bezoeker informatie over het gebied, de werking en bouw van de sluizen, innovatie – met name op gebied van energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie- en beroepen in het gebied. De bezoekers kunnen een rondleiding met een gids boeken die hierdoor extra aantrekkelijk wordt. Ook heeft SHIP een restaurant met uitzicht op het sluizencomplex en het Noordzeekanaal. Diverse bedrijven hebben zich aangemeld als sponsor. Dit vanwege de doelstellingen van SHIP, de mogelijkheid om gebruik te maken van de VIP-room en de horecaruimte met uitzicht op onder andere de sluizen van IJmuiden. SHIP wordt veel gebruikt voor bedrijfsvergaderingen en -uitjes, waarbij de bezoekers in de VIP-ruimte kunnen vergaderen en de tentoonstelling kunnen bezoeken. Meer informatie over het centrum is te vinden op de website www.ship-info.nl. In 2019 hebben 27.676 mensen SHIP bezocht.

Bezoekerscentrum SHIP in IJmuiden. Foto: Bart Homburg.

Technolab

Om jongeren te interesseren voor techniek verzorgt Techport in een ruimte van SHIP (Technolab) techniekworkshops voor basisscholieren. Deze workshops zijn afgestemd op leeftijdscategoriëen en verdeeld in onderbouw, middenbouw en bovenbouw (respectievelijk groep 3-4, 5-6 en 7-8). In 2019 hebben 1015 basisscholieren van 24 scholen een techniekworkshop gevolgd.

Voor leerlingen van VMBO klas 2 en HAVO/VWO klas 3 die voor een profielkeuze staan, heeft Podium in SHIP een lesprogramma ontwikkeld. Het lespakket bestaat uit twee delen: een voorbereidende les op school en een jobtour bij SHIP. Tijdens de voorbereidende les maken de leerlingen, aan de hand van een interactieve kaart, kennis met bedrijven en beroepen in het gebied. De les bestaat uit opdrachten, waarbij leerlingen op onderzoek gaan naar informatie over technische beroepen. Nadat zij deze kennis hebben opgedaan, maken zij een interessetest. Hier onder vinden de leerlingen welke aspecten zij belangrijk vinden in het beroep dat zij in de toekomst willen gaan doen.

Bij het bezoek aan SHIP maken leerlingen via een webapp een speurtocht op hun smartphone. Deze speurtocht is gekoppeld aan de interessetest. Door actief vragen te beantwoorden over de beroepen in het informatiecentrum, krijgen de leerlingen een overzicht van de beroepen die zij leuk vinden. Vier scholen hebben gebruik gemaakt van deze profielkeuzetest.

Doelstelling:

het Sluis Haven Informatie Punt (SHIP) zorgt voor een sterkere profilering van de regio door informatie te geven over de bouw van de nieuwe zeesluis, de toekomst van de regio, vestigingsmogelijkheden voor bedrijven, duurzaam en innovatief ondernemen en technische beroepen en opleidingen.

Trekker

Provincie Noord-Holland.

Betrokken partijen

Partners Bestuursplatform, bedrijfsleven en onderwijs.