SLUIS EN HAVEN INFORMATIEPUNT (SHIP)

SHIP

SHIP is een gezamenlijk project van het Bestuursplatform NZKG, onder verantwoordelijkheid van de provincie Noord-
Holland. De exploitatie is uitbesteed. In SHIP krijgt de bezoeker informatie over het gebied, de werking en de bouw van de sluizen, innovatie en beroepen in het gebied. De bezoekers kunnen een rondleiding met een gids boeken die hierdoor extra aantrekkelijk wordt.

SHIP heeft een restaurant met uitzicht op het sluizencomplex en het Noordzeekanaal. Gezien de ontwikkelingen in het Noordzeekanaalgebied met betrekking tot innovatie, circulaire economie en energietransitie is er in de Toekomstzaal van het SHIP vanaf september 2018 een animatiefilm te zien die de bezoeker informeert over de ambities en de mogelijke oplossingen in het gebied.

Diverse bedrijven hebben zich aangemeld als sponsor. Dit vanwege de doelstellingen van SHIP, de mogelijkheid om gebruik te maken van de VIP-room en de horecaruimte met uitzicht op onder andere de sluizen van IJmuiden. SHIP wordt veel gebruikt voor bedrijfsvergaderingen en -uitjes, waarbij de bezoekers in de VIP-ruimte kunnen vergaderen en de tentoonstelling kunnen bezoeken. Sinds de opening hebben 75.000 mensen het SHIP bezocht. Het informatiepunt beschikt over een vernieuwde aanlegsteiger en vanaf 1 april 2018 vaart er een lijndienst. Rondvaartboot Koningin Emma vaart vier keer per dag vanaf het Sluisplein via de Noordpier naar het SHIP. Meer informatie over het centrum is te vinden op de website www.ship-info.nl


Sluis Haven Informatiepunt

Technolab

Om jongeren te interesseren voor techniek verzorgt Techport in een ruimte van SHIP (Technolab) techniekworkshops voor basisscholieren. Deze workshops zijn afgestemd op leeftijdscategorie en verdeeld in onderbouw, middenbouw en bovenbouw (respectievelijk groep 3-4, 5-6 en 7-8). In 2018 hebben 2408 basisscholieren van 45 scholen een techniekworkshop gevolgd.

Voor leerlingen van VMBO klas 2 en HAVO/VWO klas 3 die voor een profielkeuze staan, is er in SHIP een lesprogramma ontwikkeld door Podium. Het lespakket bestaat uit twee delen: een voorbereidende les op school en een jobtour bij SHIP. Tijdens de voorbereidende les maken de leerlingen aan de hand van een interactieve kaart kennis met bedrijven en beroepen in het gebied. De les bestaat uit opdrachten, waarbij leerlingen op onderzoek gaan naar informatie over technische beroepen. Nadat zij deze kennis hebben opgedaan maken zij een interessetest. Hier ondervinden de leerlingen welke aspecten zij belangrijk vinden in het werk dat zij in de toekomst willen gaan doen.

Bij hun bezoek aan SHIP maken leerlingen via een webapp een speurtocht op hun smartphone. Deze speurtocht is gekoppeld aan de interessetest. Door actief vragen te beantwoorden over de beroepen in het informatiecentrum, krijgen de leerlingen een overzicht van de beroepen die zij leuk vinden.

Doelstelling:

Het Sluis Haven Informatiepunt (SHIP) zorgt voor een sterkere profilering van de regio door informatie te geven over de bouw van de nieuwe zeesluis, de toekomst van de regio, vestigingsmogelijkheden voor bedrijven, duurzaam en innovatief ondernemen en technische beroepen en opleidingen.

Trekker

Provincie Noord-Holland.

Betrokken partijen

Partners Bestuursplatform, bedrijfsleven en onderwijs.