SLUIS- EN HAVEN INFORMATIEPUNT (SHIP)

Doelstelling

SHIP zorgt voor een sterkere profilering van de regio door informatie te geven over de bouw van de nieuwe zeesluis, de toekomst van de regio, vestigingsmogelijkheden voor bedrijven, duurzaam en innovatief ondernemen en technische beroepen en opleidingen.

Inhoud en voortgang

SHIP heeft op 31 maart 2017 zijn deuren geopend voor het publiek. In SHIP krijgt de bezoeker informatie over het gebied, de werking en bouw van de sluizen, innovatie en beroepen in het gebied. Een bezoek aan het informatiecentrum wordt extra aantrekkelijk door een rondleiding onder leiding van een gids. In vogelvlucht informeert deze gids over de bijzonderheden van het NZKG en over het bouwproces van de zeesluis. De rondleidingen vinden twee keer per dag plaats, om 11.00 uur en 14.00 uur.

Ook heeft SHIP een restaurant waar de bezoeker uitkijkt op het sluizencomplex en het Noordzeekanaal. Meer informatie over het centrum is te vinden op de website www.ship-info.nl. Inmiddels hebben in 2017 ruim 42.000 mensen SHIP bezocht. De introductiefilm van de regio, die de bezoeker meeneemt naar het gebied, is in 2017 genomineerd op het Holland Film Festival.

Omdat de vraag naar technisch personeel alleen maar stijgt en de vergrijzing groot is bij de bedrijven in het NZKG, is het belangrijk dat voldoende jongeren kiezen voor een technisch beroep. Voor leerlingen van vmbo klas 2 en havo/vwo klas 3 die voor een profielkeuze staan, wordt er een lesprogramma ontwikkeld. Dit lesprogramma is een voorbereiding op een bezoek aan SHIP door deze leerlingen. Het lesprogramma zal vanaf komend schooljaar te downloaden zijn van de website van SHIP.

Kinderen van groep 3 tot en met 8 van de basisscholen en scholieren uit de eerste en tweede klas van het voortgezet onderwijs uit het NZKG, kunnen in SHIP educatieve wetenschaps- en technologieworkshops volgen. Met het interesseren van jongeren voor techniek kunnen we maar beter tijdig beginnen.

In het Technolab worden met twee watertafels techniekworkshops gegeven die gericht zijn op het sluis- en havengebied. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld een stroomversnelling nabootsen of leren hoe een schip stabiel geladen moet worden om schipbreuk te voorkomen. Er zijn lessen over stroming en verzanding in de havenbouw, over de sleepvaart en over de zeilvaart. In 2017 hebben twaalfhonderd basisschoolleerlingen deelgenomen aan de workshops.

SHIP is een gezamenlijk project van het Bestuursplatform NZKG, onder verantwoordelijkheid van de Provincie Noord-Holland. De exploitatie is voor vijf jaar uitbesteed. Gezien de doelstellingen van SHIP en de mogelijkheid om als bedrijf gebruik te maken van de VIP-room en horecaruimte, met een geweldig uitzicht, hebben diverse bedrijven zich al aangemeld als sponsor.

Communicatie:

Trekker

Provincie Noord-Holland.

Betrokken partijen

Partners Bestuursplatform, bedrijfsleven en onderwijs.

Relatie met andere projecten:

Zeetoegang IJmond, Gezamenlijk vestigingsbeleid, Onderwijs & Arbeidsmarkt

Mijlpalen:

  • In de zomer van 2018 komen de sluisdeuren van de nieuwe sluis aan in IJmuiden. SHIP, dat vlakbij de bouwlocatie ligt, zal hieraan extra aandacht besteden.