REGIONAAL BEELDVERHAAL NZKG

Aantrekkelijkheid

Foto: Just Justa

In de Visie NZKG 2040 staat de ambitie om bij te dragen aan de aantrekkelijkheid van het gebied om te wonen, te werken en te recreëren. De gemeenten Zaanstad, Beverwijk, Velsen en de provincie Noord-Holland werken samen om de industriële identiteit van het NZKG beter op de kaart te zetten. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt binnen de Metropoolregio Amsterdam om de druk op Amsterdam te verspreiden. Dit biedt kansen om bezoekers meer over de regio te verspreiden. Het NZKG biedt met zijn unieke identiteit namelijk een mooi alternatief voor de traditionele bestemmingen in Noord-Holland.

In bovengenoemde gemeenten vindt ‘De week van de Industriecultuur’ plaats. Tijdens deze week vinden er culturele activiteiten plaats, waarbij bezoekers de unieke plekken in het NZKG op een bijzondere wijze kunnen beleven. Daarnaast zijn er diverse bedrijfsbezoeken mogelijk die bewoners en bezoekers een kijkje geven achter de schermen. Zo ontstaat een bijzondere combinatie van cultuur en industrie. De website www.industriecultuur.nl promoot activiteiten rondom de industriecultuur in het NZKG.

Activiteiten
In het kader van de Regionale Beeldverhalen investeert de provincie Noord-Holland in de organisatie en de promotie van bovengenoemde activiteiten. Met de gemeenten Velsen, Zaanstad en Beverwijk bestaat een principe-afspraak om hier meerdere jaren in te investeren.De gemeente Zaanstad investeert nog extra in dit thema door samenwerking met de Zaanse stichting IFIKZ. Deze stichting heeft als doel om de verbinding tussen de industriecultuur en het leven van haar inwoners te activeren (IFIKZ-festival).

Het streven is het beeld van het NZKG positief te beïnvloeden bij bewoners, recreanten en toeristen door de industriecultuur gedurende meerdere jaren positief onder de aandacht te
brengen van deze partijen. En ook door bedrijven, toeristisch-recreatieve ondernemers en cultuurinstellingen te verbinden en te inspireren om deze unieke identiteit meer te benutten.

Relatie met andere projecten:
Regionale Beeldverhalen Provincie Noord-Holland, Sluis Haven Informatie Punt (SHIP) en Groen en Landschap NZKG.

Mijlpalen:
• oprichting stichting en duurzame verankering Regionaal Beeldverhaal Industriecultuur.
• jaarlijks (tijdens de herfstvakantie) vindt de ‘Week van de Industriecultuur’ plaats.
• relatiebijeenkomst en diner met bedrijven, sponsoren en overheden.

Communicatie:
Communicatie vindt online plaats via de websites www.industriecultuur.nl en www.noordzeekanaalgebied.nl. Daarnaast via de websites en nieuwsbrieven van de provincie en de betrokken gemeenten. Ook besteden de betrokken bedrijven, ondernemers en culturele instellingen aandacht aan het project via hun eigen communicatiekanalen. Offline zijn er jaarlijks ook poster- en flyercampagnes in het gehele Noordzeekanaalgebied.

Doelstelling:

Het unieke karakter van NZKG op de kaart zetten door het zichtbaar maken van het gedeelde industriële identiteit, om hiermee bij te dragen aan de aantrekkelijkheid van het gebied om te wonen, te werken en te recreëren.

Trekker

Stichting Industriecultuur Noordzeekanaalgebied en de provincie Noord-Holland (opdrachtgever).

Betrokken partijen

gemeenten Zaanstad, Beverwijk en Velsen, diverse bedrijven (bedrijfsbezoeken) en de provincie Noord-Holland.

Foto: Just Justa