REGIONAAL BEELDVERHAAL NZKG

Doelstelling

Het unieke karakter van NZKG op de kaart zetten via het zichtbaar maken van de industriële identiteit. Daarmee bijdragen aan de aantrekkelijkheid van dit gebied om te wonen, werken en recreëren.

Inhoud en voortgang

De Broedplaats in Beverwijk organiseerde tijdens de Week van de Industriecultuur een Circular Challenge. Afvalstoffen uit de omliggende industrieën worden in één dag gebruikt om een nieuw product te maken. Foto: Just Justa

De (toeristische) druk op Amsterdam is groot. Binnen de MRA zijn er afspraken gemaakt om deze druk te verspreiden. Daarnaast staat in de Visie NZKG 2040 de ambitie om bij te dragen aan de aantrekkelijkheid van het gebied om te wonen, werken en recreëren.

Het NZKG biedt met zijn unieke identiteit een mooi alternatief voor de traditionele bestemmingen in Noord-Holland. De gemeenten Zaanstad, Beverwijk en Velsen werken in dit project daarom samen met de provincie Noord-Holland. Dit om de industriële en havenidentiteit van het NZKG beter op de kaart te zetten.

In bovengenoemde gemeenten vindt daarom sinds 2017 ‘De week van de industriecultuur’ plaats. Tijdens deze week worden op verschillende industriële plekken culturele activiteiten gehouden, waarbij bezoekers de unieke plekken in het NZKG op een bijzondere wijze kunnen beleven. Daarnaast vinden er diverse bedrijfsbezoeken plaats om bewoners en bezoekers een kijkje achter de schermen te geven. De website www.industriecultuur.nl promoot activiteiten rondom de industriecultuur in het NZKG.

In 2017 hebben de gemeenten Zaanstad, Beverwijk, Velsen en de provincie een meerjarenplan vastgesteld. Hierin staan de benodigde acties en de financiële betrokkenheid van de partijen om dit project duurzaam van de grond te krijgen. De provincie Noord-Holland investeert van 2017-2019 in de organisatie en de promotie van bovengenoemde activiteiten. Gemeenten zorgen voor co-financiering.

Daarnaast organiseert de gemeente Zaanstad een eigen festival (IFIKZ) rondom industriecultuur. Het streven is het beeld van het NZKG positief te beïnvloeden bij bewoners, recreanten en toeristen door de industriecultuur gedurende meerdere jaren positief onder de aandacht te brengen. En ook door bedrijven, toeristisch-recreatieve ondernemers en cultuurinstellingen te inspireren om deze unieke identiteit meer te benutten.

Communicatie:

Communicatie vindt plaats via de websites www.industriecultuur.nl en www.noordzeekanaalgebied.nl. Daarnaast via de websites en nieuwsbrieven van de provincie en de betrokken gemeenten. Ook besteden de betrokken bedrijven, ondernemers en culturele instellingen aandacht aan het project via hun eigen communicatiekanalen.

Trekker

Provincie Noord-Holland en de gemeente Zaanstad voor IFIKZ.

Betrokken partijen

Gemeenten Beverwijk en Velsen.

Relatie met andere projecten:

Sluis- en Haven InformatiePunt (SHIP), Groen en Landschap NZKG.

Mijlpalen:

  • Oprichting stichting voor duurzame verankering Regionaal Beeldverhaal NZKG;
  • In oktober 2018 vindt de ‘Week van de industriecultuur’ plaats.

Meelfabriek de Vrede vormde door I-FIKZ het prachtige decor voor een theatervoorstelling. Foto: Just Justa