PROGRAMMA ‘VAART IN DE ZAAN!’

BEREIKBAAR

Door de uitvoering van het programma wordt de Zaan beter bereikbaar voor de binnenvaartschepen van de toekomst (CEMT-klasse Va: Groot Rijnschip tot maximaal 110 meter lang, 11,4 meter breed en een diepgang van vier meter). De provincie zet hiermee in op een verschuiving van het vervoer over de weg naar het water en een verbetering van de leefbaarheid in de regio.

WILHELMINASLUIS

De provincie Noord-Holland heeft begin december 2020 de werkzaamheden aan de Wilhelminasluis en de naastgelegen Wilhelminabrug en Beatrixbrug officieel afgerond. Het gerenoveerde sluizencomplex ligt in het centrum van Zaandam. Het is een belangrijke schakel in de bereikbaarheid voor de scheepvaart van de bedrijven aan de Zaan. Daarnaast is het sluizencomplex een belangrijke verbinding tussen Oost- en West-Zaandam. Met de renovatie is de Wilhelminasluis weer klaar voor de komende decennia.

ZAANBRUG

De Zaanbrug tussen Wormer en Wormerveer dateert van medio jaren zestig van de vorige eeuw en is aan vervanging toe. Bewoners hebben actief meegedacht over de uitstraling van de nieuwe Zaanbrug. Het resultaat is een traditionele ophaalbrug, fraai en rank, die past in de historische omgeving langs de Zaan, maar ook een kind is van deze tijd. De doorvaartbreedte gaat van 12 naar 16,5 meter, de doorvaarthoogte van 2,35 naar minimaal 2,88 meter.

Het werk is eind oktober 2020 gegund aan aannemer Reimert Bouw en Infrastructuur uit Almere. Momenteel worden de werkzaamheden voorbereid. Ook worden de locatie en de vormgeving van een tijdelijke brug voor langzaam en gemotoriseerd verkeer, die in de nabije omgeving van de Zaanbrug komt te liggen, nader uitgewerkt. De tijdelijke brug is ook toegankelijk voor nood- en hulpdiensten, maar niet voor vrachtverkeer. Naar verwachting start het werk rond de zomer van 2021. Streven is om de werkzaamheden voor eind 2022 af te ronden.

Op www.nieuwezaanbrug.nl is meer informatie te vinden over dit project.

Relatie met andere projecten:

Verbinding A8-A9, Corridorstudie Amsterdam-Hoorn A7/A8 en Ontwikkelingen langs de Zaan.

Mijlpalen:

  • oplevering Wilhelminasluis, inclusief aangrenzende bruggen, december 2020;
  • gunning werkzaamheden Zaanbrug aan Reimert Bouw en Infrastructuur, eindoktober 2020;
  • voorbereidingen werkzaamheden Zaanbrug: verwachte start van het werk zomer2021;
  • verwachte oplevering werkzaamheden Zaanbrug: eind 2022.

Doelstelling:

het verbeteren van de bevaarbaar- heid van de Zaan door het ver- nieuwen van de Wilhelminasluis in Zaandam en de Zaanbrug tussen Wormer en Wormerveer.

Trekker

provincie Noord-Holland.

Betrokken partijen

deelnemers stuurgroep: gemeente Zaanstad, gemeente Wormerland, Koninklijke Schippersvereniging Schuttevaer, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, evofenedex (ondernemersorganisatie voor logistiek) en de Kamer van Koophandel.

De gerenoveerde Wilheminasluis in Zaandam. Foto Fred Wolf.