ONTWIKKELINGEN AAN HET IJ EN DE ZAAN

In het NZKG is de ruimte voor de ontwikkeling van woningbouw schaars. Die ruimte moet dus worden gezocht op locaties die nu een andere functie hebben. De gemeente Amsterdam werkt aan een grootschalige transformatie onder de naam Haven-Stad. Zaanstad werkt aan de transformatie van de Achtersluispolder van haventerreinen naar gemengde woon-werkgebieden. Gezien de samenhang tussen zowel het Amsterdamse als het Zaanse deel van het programma worden deze ontwikkelingen behandeld in dezelfde paragraaf. Eerst gaan we in op het Amsterdamse deel van het programma, daarna komt het Zaanse deel aan bod.

Schetsmatige afbeelding van een toekomstbeeld van Haven-Stad