ONTWIKKELINGEN AAN HET IJ EN DE ZAAN

In het Noordzeekanaalgebied is de ruimte voor de ontwikkeling van woningbouw schaars. Die ruimte moet worden gezocht op locaties die nu een andere functie hebben. De gemeente Amsterdam werkt aan een grootschalige transformatie onder de naam ‘Haven-Stad’. De gemeente Zaanstad werkt aan de transformatie van de Achtersluispolder van haventerreinen naar gemengde woon-werkgebieden. Gezien de samenhang tussen zowel het Amsterdamse als het Zaanse deel van het programma, worden deze ontwikkelingen behandeld in hetzelfde hoofdstuk. We bespreken eerst de ontwikkelingen in Amsterdam en daarna komt het Zaanse programma aan bod.

Presentatie Ontwikkelvisie Haven-Stad tijdens een lunchlezing Foto Brand Eis fotografie.