ONDERWIJS & ARBEIDSMARKT

House of Skills

De arbeidsmarkt is volop in beweging. Technologische ontwikkelingen en nieuwe maatschappelijke uitdagingen veranderen ons werk voortdurend. Daardoor verdwijnen en veranderen banen, maar komt er ook nieuw werk bij.

Deze veranderingen vragen om een flexibele beroepsbevolking die zich blijft ontwikkelen en het belang daarvan inziet. Niet alleen door het halen van diploma’s, maar ook in het aanleren en ontwikkelen van vaardigheden. En om werkgevers die deze ontwikkeling stimuleren. Daarom is het zaak de arbeidsmarkt in de MRA meer te gaan inrichten op vaardigheden. Voor werkenden en werkzoekenden vergroot deze kennis hun kansen op de arbeidsmarkt. Voor werkgevers neemt de kans toe op geschikte werknemers. Zo leggen we samen de basis voor een toekomstbestendige, wendbare arbeidsmarkt.

Samenwerkingsverband
House of Skills is een samenwerkingsverband van brancheorganisaties, werknemers- en werkgeversorganisaties, kennisinstellingen, het onderwijs en regionale overheden. Met het eind 2018 gesloten Regionaal Skills akkoord bouwt House of Skills verder aan een brede coalitie van partners die zich committeren aan het doel om de arbeidsmarkt meer op vaardigheden in te richten. Door het sluiten van innovatieakkoorden leveren allerlei partijen een concrete bijdrage aan het behalen van dit doel. Een fors aantal deals heeft betrekking op de energietransitie, de bouwopgave en de circulaire economie.

Het project startte met de partners ROC’s van Amsterdam en Flevoland, ROC Nova College, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Windesheim, de Universiteit van Amsterdam (SEO Economisch Onderzoek en TIER, Top Institute for Evidence Based Education), Vrije Universiteit, TNO, FNV, CNV, Randstad, Manpower, UWV, TechniekRaad Noord-Holland en de overheden die zijn aangesloten bij het platform Economie van de MRA. Inmiddels hebben ruim negentig partijen zich aangesloten.

Relatie met andere projecten:
Sluis Haven Informatie Punt (SHIP), Techport en Gezamenlijk vestigingsbeleid.

Mijlpalen:
• regionaal Skills akkoord Metropoolregio Amsterdam: inmiddels ondertekend door 98 partijen.
Daarbij zitten negen brancheorganisaties, terwijl er betrokkenheid is van vier ministeries;
• uitvoering van de innovatiedeals. In januari 2019 waren dat er 56;
• opening Leerwerkverdieping op de eerste etage van de OpenbareBibliotheek Amsterdam;
• innovatiedeals, gericht op ontwikkeling van een zogeheten ‘Skillspaspoort’;
• House of Skills, platform voor werkgevers en werknemers.

Communicatie:
via de communicatie van House of Skills, Techport en het MRA-bureau wordt gecommuniceerd over de­ ­­uitvoering van bovenstaande programma’s. Zie onder andere de website www.houseofskillsregioamsterdam.nl

Doelstelling:

de mismatch oplossen tussen de vraag van werkgevers en de vaardigheden van de beroepsbevolking. Dit geldt met name voor de lager en middelbaar opgeleide vakkrachten.

Trekker:

gemeente Amsterdam in samenwerking met het MRA-bureau en het Platform Economie.

Betrokken partijen:

een groot aantal partijen. Het afgelopen jaar hebben onder andere AWVN, OBA, FME, Bouwend Nederland en de scholingsfondsen OTIB en OOM zich aangesloten.

Deelnemersbijeenkomst House of Skills bij de Openbare Bibliotheek Amsterdam op 9 oktober 2018. Foto: Henk Rougoor