MONITOR WONINGBOUW

WONINGBOUWMONITOR

Elk jaar brengt de provincie Noord-Holland een woningbouwmonitor uit. Hierin staan ook de gebieden van het NZKG. De provincie brengt de woningbouwopgave en de gerealiseerde woningen in de gemeenten langs het Noordzeekanaal apart in beeld. In het najaar van 2020 zal de Monitor Woningbouw opnieuw verschijnen.
De NZKG-nieuwsflits besteedt hier aandacht aan.

Relatie met andere projecten:
Monitor Ruimte-intensivering.

Mijlpalen:
• de Monitor Woningbouw 2020 verschijnt in het najaar van 2020.

Communicatie:
op de website van de provincie Noord-Holland verschijnt de nieuwe monitor:
www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Bouwen_wonen/Woonbeleid.

In het NZKG is de behoefte aan nieuwbouwwoningen het grootst in Amsterdam, Haarlemmermeer en Zaanstad. Foto: Bas Beentjes.

Doelstelling:

het inzichtelijk maken van de woningbouwproductie, de plancapaciteit en de vraag naar woningen in het Noordzeekanaalgebied (NZKG).

Trekker

provincie Noord-Holland.

Betrokken partijen

partners van het Bestuursplatform NZKG.