NATUUR, RECREATIE OF AGRARISCHE FUNCTIE HOUTRAKPOLDER EN COMPENSERENDE MAATREGELEN BIJ ONTWIKKELING VAN EEN HAVEN IN DE HOUTRAKPOLDER

De Houtrakpolder

In de Houtrakpolder (vanaf 1 januari 2019 onderdeel van de gemeente Haarlemmermeer, tot dan gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude) is het Groene Schip nagenoeg gerealiseerd. De dertig meter hoge terp van dit kunstwerk aan het Noordzeekanaal moet als trekpleister dienen voor recreanten.

Afvalzorg, Staatsbosbeheer en de gemeente Haarlemmermeer (na de fusie met Haarlemmerliede en Spaarnwoude) werken sinds 2012 aan dit project, waar in totaal circa drie miljoen
kubieke meter aan secundaire bouwstoffen wordt toegepast. Een groot deel van het Groene Schip wordt gemaakt met bodemas van afvalenergiecentrales. Dit is het materiaal dat overblijft na verbranding van afval.

Het Groene Schip

De bovenste laag van het Groene Schip zal ongeveer drie hectare groot worden. Via een openbare inschrijving konden ondernemers een voorstel indienen voor recreatief gebruik van dit platform. Dit heeft een ondernemer opgeleverd die een horecacomplex zal inrichten op het Groene Schip. Conform de Visie recreatiegebied Spaarnwoude wordt de Houtrakpolder ingericht voor extensieve recreatie. Dit betekent veel natuur, met fiets- en wandelpaden (struinpaden).

Ook wordt aandacht besteed aan meer actieve sportbeleving,
zoals de nieuwe footgolfbaan. Er is ruimte voor nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld een voedselbos (in samenwerking met de regionale horeca) en de aanleg van een zilte plas-dras zone, aansluitend aan de bestaande waterzone ten zuiden van de Houtrakpolder. De aanleg van de paden, het voedselbos en het opwaarderen van het Noorderbos hebben grotendeels in 2018 plaatsgevonden. In 2019 vindt de afwerking van het Groene Schip plaats, wordt de weg naar boven aangelegd en zal het restaurant worden geplaatst.

Relatie met andere projecten: Groen en landschap NZKG.

het Groene Schip nadert voltooiing, zomer 2018, vanaf de Abidjanweg

Bereiken hoogste punt het Groene Schip, zomer 2018

Machineweg, Westpoortweg, Afrikahaven en verder, vanaf het het Groene Schip, zomer 2018

Mijlpalen:
• het Groene Schip wordt uiteindelijk dertig meter hoog, waarna het werk zal worden afgerond in het voorjaar van 2019. Hierna volgt de oplevering aan grondeigenaar Staatsbosbeheer.
• Staatsbosbeheer is in gesprek met ondernemers om aan het Groene Schip een recreatieve invulling te geven.
Er komt in elk geval een restaurant op de kop van het Groene Schip, uitkijkend over het Noordzeekanaal.

Communicatie:
communicatie verloopt zowel via gemeentelijke communicatiemiddelen als via de website en het Digitale Nieuwsblad. Eventueel wordt er informatie verstuurd aan de doelgroepen en de directe omgeving. Staatsbosbeheer gebruikt de eigen kanalen voor communicatie.

Doelstelling:

Het gebied Houtrakpolder wordt heringericht met omkeerbare maatregelen. Natuurontwikkeling staat centraal. De herindeling heeft ook tot doel dat het gebied voldoet aan de wensen van de hedendaagse recreant. Dat betekent vooral meer actieve beleving en sportieve activiteiten als aanvulling op kijk- en wandelgroen.

Trekker

Gemeente Haarlemmermeer en Staatsbosbeheer.

Betrokken partijen

Partners Bestuursplatform NZKG, Recreatieschap Spaarnwoude, Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap, Afvalzorg en particulieren.