NATUUR, RECREATIE OF AGRARISCHE FUNCTIES HOUTRAKPOLDER EN COMPENSERENDE MAATREGELEN BIJ ONTWIKKELING VAN EEN HAVEN IN DE HOUTRAKPOLDER

HOUTRAKPOLDER

De Houtrakpolder is een groot natuur- en recreatiegebied met ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Zoals de aanleg van een zilte plas-dras zone, aansluitend aan de bestaande waterzone ten zuiden van de Houtrakpolder. De aanleg van de paden, het voedselbos en het opwaarderen van het Noorderbos zijn in 2019 afgerond.

HET GROENE SCHIP

De aanleg van de noordelijke terp van het kunstwerk Het Groene Schip is in 2019 opgeleverd aan grondeigenaar Staatsbosbeheer. De dertig meter hoge terp van dit kunstwerk aan het Noordzeekanaal moet als trekpleister dienen voor recreanten. Sinds 2012 werkt Afvalzorg samen met Staatsbosbeheer aan dit project, waar in totaal circa drie miljoen kubieke meter aan secundaire bouwstoffen is toegepast. Op de noordelijke terp is in 2019 de weg naar boven aangelegd. Via een openbare inschrijving heeft Staatsbosbeheer een ondernemer geselecteerd die in 2020 het restaurant gaat bouwen en uitbaten. Van de aanleg van de middelste terp wordt afgezien. De zuidelijke terp wordt wel aangelegd. Deze is in 2025 gereed.

Relatie met andere projecten:
eventuele uitbreiding haven.

Mijlpalen:
• in 2020 wordt het horecacomplex gebouwd op de noordelijke terp van Het Groene Schip.

Communicatie:
communicatie verloopt zowel via gemeentelijke communicatiemiddelen als via de website en het Digitale Nieuwsblad. Eventueel wordt er informatie verstuurd aan de doelgroepen en de directe omgeving. Staatsbosbeheer gebruikt de eigen communicatiekanalen.

Doelstelling:

bij de herinrichting van de Houtrakpolder in de gemeente Haarlemmermeer staat natuur- en recreatieve ontwikkeling centraal. Deze ontwikkeling markeert de grens – bufferfunctie – tussen de haven en het recreatiegebied Spaarnwoude. Het gebied gaat voldoen aan de wensen van de hedendaagse recreant: actieve beleving en sportieve activiteiten als aanvulling op kijk- en wandelgroen.

Trekker

gemeente Haarlemmermeer en Staatsbosbeheer.

Betrokken partijen

partners Bestuursplatform NZKG, Recreatieschap Spaarnwoude, Hoogheemraadschap van Rijnland, Afvalzorg en particulieren.

Het Groene Schip in de Houtrakpolder. Foto: Jan den Boef, Staatsbosbeheer.