NATUUR, RECREATIE OF AGRARISCHE FUNCTIES HOUTRAKPOLDER & COMPENSERENDE MAATREGELEN
BIJ ONTWIKKELING VAN EEN HAVEN IN DE HOUTRAKPOLDER

Doelstelling

Het gebied Houtrakpolder wordt heringericht. Natuurontwikkeling staat centraal, zodat het gebied voldoet aan de wensen van de recreant.

Inhoud en voortgang

Foto: Henk Honing

In de Houtrakpolder in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude komt een groot natuur- en recreatiegebied. Het gebied moet een natuurlijke grens worden tussen het drukke aangrenzende Westelijke Havengebied van Amsterdam en de groene bufferzone Spaarnwoude. Hiervoor is een speciaal ontwerp gemaakt: het ‘Groene Schip’. De 30 meter hoge terpen van dit kunstwerk aan het Noordzeekanaal worden een trek-pleister voor recreanten.

Afvalzorg werkt sinds 2012 aan dit project waar in totaal circa 3 miljoen m3 secundaire bouwstoffen worden toegepast. Een groot deel van Het Groene Schip wordt gemaakt met bodemas van afvalenergiecentrales. Dit is het materiaal dat overblijft na verbranding van afval in afvalenergiecentrales.

De bovenste laag van het Groene Schip zal ongeveer 3 hectare groot worden. Via een openbare inschrijving konden onder­ nemers een voorstel indienen voor recreatief gebruik van dit platform. Met één ondernemer wordt verder gesproken over het voorstel. Conform de visie recreatiegebied Spaarnwoude wordt de Houtrakpolder ingericht voor extensieve recreatie. Dit betekent­ veel natuur zoals fiets- en wandelpaden (struinpaden).

Communicatie:
Communicatie verloopt via gemeentelijke communicatie­ middelen als de website en het Digitale Nieuwsblad. Eventueel­ wordt actief informatie verstuurd aan de doelgroepen en directe omgeving.

Trekker

Gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude en Staatsbosbeheer.

Betrokken partijen

Partners Bestuursplatform NZKG, Recreatieschap Spaarnwoude, Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap, Natuurmonumenten, Afvalzorg en particulieren.

Relatie met andere projecten:

Groen en landschap NZKG

Mijlpalen:

  • Het Groene Schip haalt dit jaar haar eindcontour op een hoogte van 30 meter, waarna het werk in 2018 wordt afgerond om op te leveren aan grondeigenaar Staatsbosbeheer.
  • Staatsbosbeheer is voornemens om dit jaar te gebruikenom met potentiële initiatiefnemers verdere plannen te ontwikkelen om een voor de regio een zo interessant mogelijk recre-atief aanbod te creëren.
Het Groene Schip in de Houtrakpolder. Foto: Staatsbosbeheer, Jan den Boef

Het Groene Schip in de Houtrakpolder. Foto: Staatsbosbeheer, Jan den Boef