NATUUR, RECREATIE OF AGRARISCHE FUNCTIES HOUTRAKPOLDER & COMPENSERENDE MAATREGELEN
BIJ ONTWIKKELING VAN EEN HAVEN IN DE HOUTRAKPOLDER

Doelstelling

Het gebied Houtrakpolder wordt heringericht. Natuurontwikkeling staat centraal. De herindeling heeft ook tot doel dat het gebied voldoet aan de wensen van de hedendaagse recreant. Dat betekent vooral meer actieve beleving en sportieve activiteiten als aanvulling op ‘kijk en wandelgroen’.

Inhoud en voortgang

Foto: Henk Honing

In de Houtrakpolder (gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude) komt een groot natuur- en recreatiegebied. Het gebied moet een natuurlijke grens worden tussen het drukke, aangrenzende Westelijk Havengebied (Westpoort) van Amsterdam en de groene bufferzone Spaarnwoude. Hiervoor is een speciaal ontwerp gemaakt, genaamd het ‘Groene Schip’. De dertig meter hoge terp van dit kunstwerk aan het Noordzeekanaal wordt een trekpleister voor recreanten.

Afvalzorg werkt sinds 2012 aan dit project waar in totaal circa drie miljoen kubieke meter (m3) aan secundaire bouwstoffen wordt toegepast. Een groot deel van Het Groene Schip wordt gemaakt met bodemas van afvalenergiecentrales. Dit is het materiaal dat overblijft na verbranding van afval.

De bovenste laag van het Groene Schip zal ongeveer drie hectare groot worden. Via een openbare inschrijving konden ondernemers een voorstel indienen voor recreatief gebruik van dit platform. Dit heeft een ondernemer opgeleverd die een horecacomplex zal inrichten op het Groene Schip. Conform de visie recreatiegebied Spaarnwoude wordt de Houtrakpolder ingericht voor extensieve recreatie. Dit betekent veel natuur, met fiets- en wandelpaden (struinpaden). Ook wordt aandacht besteed aan meer actieve (sport)beleving, zoals de nieuwe footgolfbaan.

Communicatie:

Communicatie verloopt zowel via gemeentelijke communicatiemiddelen als via de website en het Digitale Nieuwsblad. Eventueel wordt actief informatie verstuurd aan de doelgroepen en aan de directe omgeving. Staatsbosbeheer gebruikt de eigen kanalen voor communicatie.

Trekker

Gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude en Staatsbosbeheer.

Betrokken partijen

Partners Bestuursplatform NZKG, Recreatieschap Spaarnwoude, Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap, Natuurmonumenten, Afvalzorg en particulieren.

Relatie met andere projecten:

Groen en landschap NZKG

Mijlpalen:

  • Het Groene Schip wordt uiteindelijk dertig meter hoog, waarna het werk zal worden afgerond in het najaar van 2018. Hierna volgt de oplevering aan grondeigenaar Staatsbosbeheer.
  • Staatsbosbeheer is in gesprek met ondernemers om aan het Groene Schip een recreatieve invulling te geven.
Het Groene Schip in de Houtrakpolder. Foto: Staatsbosbeheer, Jan den Boef

Het Groene Schip in de Houtrakpolder. Foto: Staatsbosbeheer, Jan den Boef