MONITOR WONINGBOUW

Woningbouwmonitor
Elk jaar brengt de provincie Noord-Holland een woningbouwmonitor uit. Hierin staan ook de gebieden van het NZKG. De provincie brengt de woningbouwopgave en de gerealiseerde woningen in de gemeenten langs het Noordzeekanaal apart in beeld. In het najaar van 2021 zal de Monitor Woningbouw opnieuw verschijnen. De NZKG-nieuwsflits besteedt hier aandacht aan.

Relatie met andere projecten: Monitor Ruimte-intensivering.

Mijlpalen:
• de Monitor Woningbouw 2021 verschijnt in het najaar van 2021.

Communicatie:
op de website van de provincie Noord-Holland verschijnt de nieuwe monitor: www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Bouwen_wonen/Woonbeleid.

Nieuwbouw woningen in Noord-Holland. Foto Michiel Wijnbergh

Doelstelling:

het inzichtelijk maken van de woningbouwproductie, de plan- capaciteit en de vraag naar woningen in het Noordzeekanaal- gebied (NZKG).

Trekker

Provincie Noord-Holland.

Betrokken partijen

partners van het Bestuursplatform NZKG.