MILIEUDIALOOG IN HET NZKG

MILIEUDIALOOG

De bestuurlijke milieudialoog is een platform voor overheden en bedrijven in het NZKG voor kennisdeling, afspraken en een signaalfunctie voor leefbaarheid en milieueffecten. Het platform heeft aandacht voor de milieuopgaven uit de omgevingsvisie van de provincie, zoals klimaatverandering, economische transitie en energietransitie.

GERICHTE AANPAK IN DE IJMOND

In 2019 heeft de nadruk gelegen op de IJmond, en in het bijzonder op Wijk aan Zee. In 2018 kwamen er klachten vanuit de omgeving van Tata Steel. Met name van bewoners in Wijk aan Zee hadden klachten over “grafietregens” vanuit Harsco Metals, waar materialen van Tata Steel worden verwerkt. De bewoners maken zich zorgen over hun gezondheid. Op basis hiervan heeft de provincie aan het RIVM gevraagd om een groot gezondheidsonderzoek te doen. Bewoners konden vragen indienen waarop zij via het gezondheidsonderzoek antwoord willen hebben. Ter begeleiding van dit onderzoek is er een bewonerscommissie opgericht.

Ook heeft Tata Steel een roadmap uitgebracht waarin het bedrijf aangeeft hoe men (samen met Harsco Metals) de overlast wil verminderen. Een belangrijke actie hierin is de bouw van een hal om de overlast van stof, afkomstig van rozaslak, te verminderen. Zowel de bewoners als de overheden vinden dat Tata Steel nog meer moet doen om de overlast te verminderen. Hierover wordt overleg gevoerd.

Sinds november 2019 bestaat het bestuurlijk overleg Industrie & Gezondheid IJmond, waarin de provincie Noord-Holland en IJmondgemeenten zitting hebben. De Omgevingsdienst IJmond (ODIJ), de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) en de GGD treden op als adviseurs. Andere partijen kunnen op uitnodiging aanwezig zijn (bijvoorbeeld Rijk, RIVM en Tata Steel). Tata Steel is een belangrijk, maar niet het enigeonderwerp tijdens dit bestuurlijk overleg. Het (achterliggende)
doel is een gezondere leefomgeving in de IJmond. Het overleg is een middel om met elkaar te bepalen hoe we dat kunnen bereiken en waar we in de IJmond naar toewillen in de verhouding tussen industrie en gezondheid.

Daarnaast bestaat het voornemen om het BO Industrie & Gezondheid IJmond uit te breiden met een Omgevingsoverleg Industrie & Gezondheid waarbij ook inwoners worden uitgenodigd. Dit overleg wordt naar verwachting twee keer per jaar gepland.

GEZONDHEIDSONDERZOEK

De verwachting is dat de eerste resultaten van het gezondheidsonderzoek in juni 2020 bekend zijn. Het volledige onderzoek is waarschijnlijk over twee jaar afgerond. Dit hangt af welke modules er allemaal worden uitgevoerd.

Relatie met andere projecten:
proefproject monitoring omgevingskwaliteit in NZKG, energietransitie, de circulaire economie, Zeetoegang IJmond en Ontwikkeling Averijhaven.

Mijlpalen:
• resultaten gezondheidsonderzoek.

Doelstelling:

het nastreven van een balans tussen economische ontwikkelingen in het Noordzeekanaalgebied en de leefbaarheid.

Trekker

Provincie Noord-Holland.

Betrokken partijen

Milieudialoog IJmond: ministerie van IenW, Rijkswaterstaat WNN, Zeehaven IJmuiden N.V., Tata Steel IJmuiden B.V., Port of Amsterdam N.V., OV IJmond, GGD Kennemerland, Omgevingsdienst IJmond, Omgevingsdienst NZKG en de gemeenten Heemskerk, Velsen en Beverwijk. Milieudialoog Westpoort: Port of Amsterdam N.V., Omgevingsdienst NZKG, Ondernemersvereniging Westpoort, ORAM en de gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer en Zaanstad.

Bewonersbijeenkomst in 2019 bij Tata Steel in IJmuiden.