MILIEUDIALOOG IJMOND

Doelstelling

Het verbeteren van de milieusituatie. Dit voor een beter leefklimaat, daarnaast het mogelijk blijven maken van economische ontwikkeling.

Inhoud en voortgang

Ingebruikname Walstroomvoorziening aan de Kotterkade in IJmuiden. Bron: Zeehaven IJmuiden

Ingebruikname Walstroomvoorziening aan de Kotterkade in IJmuiden. Bron: Zeehaven IJmuiden

Op initiatief van de IJmondgemeenten en de provincie Noord-Holland is in 2012 de Milieudialoog IJmond gestart. Centraal hierin staat de balans tussen ruimte voor economische ontwikkeling en die tussen leefklimaat en milieu in de IJmond. Directe aanleiding voor de milieudialoog was de berekende overschrijding van de norm voor fijnstof (PM10) in Wijk aan Zee. In 2016 is de milieudialoog Westpoort gestart.

Ondanks het feit dat er geen wettelijke overschrijdingen zijn in het NZKG als het gaat om geluid, fijnstof en geur, vinden overheden en het bedrijfsleven het belangrijk om in een informele setting hun kennis te delen en informatie uit te wisselen over milieuonderwerpen en relevante ontwikkelingen in het gebied. Thema’s die onder andere aan de orde zijn geweest, zijn: energiebesparing in de industrie en bij bedrijven, de circulaire economie, de programmatische aanpak stikstof en andere milieuthema’s. In de milieudialoog IJmond is er specifieke aandacht voor luchtkwaliteit en gezondheid.

Relevante uitkomsten worden indien nodig omgezet in acties. Zo zijn de gezamenlijke partijen in de IJmond in 2014 gestart met projecten voor verbetering van de luchtkwaliteit, bijvoorbeeld walstroomvoorzieningen. Deze projecten zijn in 2017 allemaal afgerond.

Trekker

Provincie Noord-Holland.

Betrokken partijen

Milieudialoog IJmond: Ministerie van IenW, Rijkswaterstaat, Zeehaven IJmuiden, Tata Steel IJmuiden B.V. Havenbedrijf Amsterdam NV, Ondernemersvereniging IJmond, GGD Kennemerland, Omgevingsdienst IJmond en Omgevingsdienst NZKG en gemeenten Heemskerk, Velsen, Beverwijk.

Milieudialoog Westpoort: Havenbedrijf Amsterdam NV, Omgevingsdienst NZKG, Ondernemersvereniging Westpoort, ORAM,  gemeenten Amsterdam en Zaanstad.

Relatie met andere projecten:

Zeetoegang IJmond, Ontwikkeling Averijhaven, Leefbaarheid in het NZKG, Energietransitie, Circulaire economie.

Mijlpalen:

  • De partners van de milieudialogen kijken vooruit en verkennen welke gezamenlijke nieuwe kansen en aanknopingspunten zich voordoen. Bureau Antea heeft hiervoor van de provincie Noord-Holland opdracht gekregen en zal een strategisch voorstel maken. Dit zal later in 2018 worden gepresenteerd bij een gezamenlijke milieudialoog. Daarnaast wordt er toegewerkt naar een milieucafé in juni. Een milieucafé heeft een bredere setting dan een milieudialoog.