LICHTEREN/AVERIJHAVEN

Doelstelling

Het project verbetert de nautische veiligheid door het lichteren te verplaatsen naar de nieuw aan te leggen locatie in de Averijhaven en de huidige lichtervoorziening te verwijderen.

Inhoud en voortgang

Een aantal bulkschepen bestemd voor de haven van Amsterdam wordt zo diep afgeladen dat zij moet worden ‘gelichterd’ (gedeeltelijk gelost) om met de juiste diepgang door te varen. De oorzaak is dat de Velsertunnel en

de Coentunnel een beperkte aanlegdiepte hebben. De huidige lichtervoorziening­ langs de noordoever van het Noorderbuitenkanaal en gedeeltelijk in de vaargeul van/naar de Noordersluis vormt een nautisch veiligheidsknelpunt. Dit wordt versterkt na de ingebruikname van de nieuwe zeesluis, omdat er meer en ­grotere schepen komen en de vaarroute iets meer in noordelijke­ richting wordt verschoven.

Het bestemmingsplan Averijhaven is door de gemeenteraad van Velsen vastgesteld op 29 juni 2016 en is inmiddels onherroepelijk. Hiermee is ruimtelijk vastgelegd dat de lichterhaven in de Averijhaven kan worden aangelegd. Door een initiatiefgroep van Havenbedrijf Amsterdam NV, Tata Steel B.V., Zeehaven IJmuiden N.V. en AYOP is een alternatief plan voor de Averijhaven gepresenteerd: de Averijhaven als Energiehaven. De haalbaarheid van dit plan was echter onvoldoende concreet om af te wijken van de ingezette procedure. Als in de (nabije) toekomst een concreet en haalbaar alternatief voor het gebruik van de Averijhaven als Energiehaven wordt ingediend, kan daaraan op ieder moment met een afwijkingsprocedure of nieuw bestemmingsplan medewerking worden verleend.

Communicatie:
De Klankbordgroep lichteren en de website van Rijkswater­ staat. Communicatie over het bestemmingsplan vindt in overleg­ met Rijkswaterstaat plaats door de gemeente Velsen.

Trekker

Ministerie van IenM.

Betrokken partijen

Gemeente Velsen, Havenbedrijf Amsterdam NV, Tata Steel B.V., Rijkswaterstaat.

Relatie met andere projecten:

Zeetoegang IJmuiden

Mijlpalen:

Het project kent in de realisatie twee projectonderdelen:

  • Het ontmantelen van het baggerspeciedepot Averijhaven (in goede samenwerking met Rijkswaterstaat Midden-Nederland), realisatie 2019 – 2020.
  • De aanleg van de lichterhaven in de Averijhaven, realisatie 2021.