LEEFBAARHEID IN HET NZKG

Doelstelling

Op basis van het leefbaarheidsonderzoek, daar waar overlast is, gerichte acties uit te voeren om de beleving van de overlast te beperken.

Inhoud en voortgang

Foto: Jaap Bakker

Het Bestuursplatform heeft in 2016 een groot leefbaarheidsonderzoek gehouden. Hieruit bleek dat de overlast door haven en industrie niet bepalend is hoe bewoners de leefbaarheid ervaren in hun wijk. Desondanks ervaren sommige bewoners overlast. Om dit te beperken heeft het Bestuursplatform Noorzeekanaalgebied besloten een aantal concrete acties te ondernemen.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Om beter inzicht te krijgen welke overlast er precies is van haven en industrie, komen er gesprekken met bewoners. Op basis van deze wijkgesprekken kan dan worden bepaald waar de overlast vandaan komt en of er iets aan kan worden gedaan.
  • Door de stijgende vraag naar woningen in het NZKG, zullen wonen en werken steeds dichter plaatsvinden bij elkaar. Het is daarom belangrijk dat (nieuwe) bewoners en bedrijven betrouwbare informatie krijgen over de te verwachten overlast. Tevens kan een zo goed mogelijke woonomgeving worden gecreëerd door aangepast te bouwen (bijvoorbeeld slaapkamers in het stille gedeelte van een huis) en door maatregelen te nemen die overlast compenseren. Over dit onderwerp heeft het Bestuursplatform NZKG op 23 november 2017 een congres gehouden.
  • In wijken waar bovengenoemde wijkgesprekken worden gehouden en maatregelen worden getroffen, zal na één jaar opnieuw aan de bewoners worden gevraagd naar hun beleving van de woonomgeving. Het totale leefbaarheidsonderzoek zal na vijf jaar worden herhaald om zo een goed beeld te krijgen van de ontwikkelingen.

Communicatie: Websites en publicaties van diverse partners van het Bestuursplatform NZKG, www.noordzeekanaalgebied.nl, NZKG-nieuwsflits.

download het Leefbaarheidsonderzoek Noordzeekanaalgebied' (PDF; 5,1MB)

Trekker

Bestuursplatform NZKG.

Betrokken partijen

Bestuursplatform NZKG.

Relatie met andere projecten:

Milieudialogen in het NZKG, Monitor Ruimte-intensivering.

Mijlpalen:

  • Wijkgesprekken houden en klachtenprocedures verbeteren in de loop van 2018
  • Herhaling leefbaarheidsonderzoek in 2021

Bron: Leefbaarheid in het Noordzeekanaalgebied, 2016.

Bron: Leefbaarheid in het Noordzeekanaalgebied, 2016.