HOOGTIJ

Ontwikkeling

Luchtfoto van HoogTij gezien vanaf de Amsterdamse haven Foto: Henk Honing

HoogTij is volop in ontwikkeling. Het zuidwestelijk deel ligt direct aan het diepe water van het Noordzeekanaal. Op dit ‘natte’ deel is in 2017 de aanleg/verlegging uitgevoerd van een dijklichaam. Ook is het bouwrijp maken van het terrein in datzelfde jaar vervolgd. In 2018 is de aanleg van een havenkade gestart. Circa 27 hectare haventerrein wordt ontsloten als kade- en havengebonden gebied. Hier kunnen bedrijven terecht tot en met milieucategorie 5.1. Op het droge deel is nog circa 49 hectare beschikbaar. Dit biedt ruimte aan bedrijven tot en met milieucategorie 4.2.

Belangstelling
Een toenemend aantal bedrijven heeft belangstelling om zich te vestigen op HoogTij. Het betreft groeiende lokale bedrijven. De ontwikkeling van HoogTij is in gang gezet om bedrijven aan te trekken. Het doel is om de economische positie van Zaanstad te versterken (meer bedrijvigheid en werkgelegenheid) en een impuls te geven aan de concurrentiekracht van het NZKG. HoogTij richt zich ook specifiek op bedrijven in de voedingsmiddelen en de agrarische industrie en het haventerrein op de offshore industrie. Om HoogTij te versterken, tot een toekomstbestendig bedrijventerrein is een duurzame bedrijfsvoering een randvoorwaarde. Naar verwachting is HoogTij in 2033 volledig ontwikkeld.

Nu de kade wordt gerealiseerd, is Hoogtij geschikt voor havengebonden bedrijven. Daarom komt de rapportage over de ontwikkeling van dit terrein niet meer terug in het Uitvoeringsprogramma, maar nemen we dit project op in de Monitor Ruimte-Intensivering.

Relatie met andere projecten:
Geluidsverdeelplannen Westpoort en HoogTij, Zeetoegang IJmond, Gezamenlijk vestigingsbeleid, Monitor Ruimte-intensivering, Milieudialogen in het NZKG en het Programma ‘Vaart in de Zaan!’.

Mijlpalen:
• in 2019 starten CTVrede – Steinweg B.V. en Gam Bakker hun bedrijfsactiviteiten op HoogTij, evenals enkele andere bedrijven die hun nieuwbouw op het ‘droge’ deel in gebruik zullen nemen.
• In 2020 is de oplevering van de havenkade op HoogTij.

Communicatie:
www.hoogtij.com, vakbladen, beurzen en persoonlijke contacten.

Doelstelling:

ontwikkeling van het bedrijventerrein HoogTij, aan de zuidkant van Zaanstad tegen het Noordzeekanaal aan, tussen Nauerna en bedrijventerrein Westerspoor.

Trekker:

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor het NZKG NV (RON) en de gemeente Zaanstad.

Betrokken partijen:

de aandeelhouders van RON bestaan uit de provincie Noord-Holland, de gemeente Zaanstad en Port of Amsterdam N.V.

Kadeconstructie HoogTij Foto: Henk Honing