HOOGTIJ

Doelstelling

Ontwikkeling van het bedrijventerrein HoogTij, aan de zuidkant van Zaanstad tegen het Noordzeekanaal aan, tussen Nauerna en bedrijventerrein Westerspoor.

Inhoud en voortgang

Van links naar rechts: Eric Steltenpool, Koen Overtoom (Havenbedrijf Amsterdam), Bas Gort, Jaap Bond (gedeputeerde provincie NH) en Dennis Straat (wethouder Zaanstad). Foto: Max Dijksterhuis

HoogTij is volop in ontwikkeling. Het zuidwestelijk deel ligt direct aan het diepe water van het Noordzeekanaal. Op dit ‘natte’ deel is in 2017 de aanleg/verlegging uitgevoerd van een dijklichaam. Ook is het bouwrijp maken van het terrein in 2017 vervolgd. In 2018 start de aanleg van een havenkade. Circa 27 hectare haventerrein wordt dan ontsloten als kade- en havengebonden gebied. Hier kunnen bedrijven terecht tot en met milieucategorie 5.1. Op het droge deel is nog circa 49 hectare bedrijventerrein beschikbaar. Dit biedt ruimte aan bedrijven met milieucategorie 4.2.

In 2017 is circa zeven hectare niet-kadegebonden (droog) terrein uitgegeven en circa tien hectare havengebonden (nat) terrein. Containerterminal CTVrede Steinweg en logistiek dienstverlener Gam BAKKER zijn de eerste bedrijven op het haventerrein van HoogTij. Circa 4,5 hectare van het niet-kadegebonden terrein is beschikbaar voor Park HoogTij.

Er is sprake van een toenemend aantal bedrijven dat belangstelling heeft om zich te vestigen op HoogTij. Het betreft groeiende lokale bedrijven, bedrijven die vanwege de transformatieopgave in de regio een nieuwe locatie zoeken en nieuwe vestigers.

Eind 2017 heeft de gemeenteraad een herziening vastgesteld van het bestemmingsplan en de leidraad voor de ontwikkeling van HoogTij. Met de herziening van het bestemmingsplan en de nieuwe leidraad blijven de vastgestelde kernwaarden gehandhaafd voor de ontwikkeling. Echter, met deze herziening is het beter mogelijk om in te spelen vragen van klanten.

De ontwikkeling van HoogTij is in gang gezet om bedrijven aan te trekken. Dit ter versterking van de economische positie van Zaanstad (meer bedrijvigheid en meer werkgelegenheid) en ook om een impuls te geven aan de concurrentiekracht van het NZKG. De aandacht is daarbij uitgegaan naar de ruimtelijke en functionele inpasbaarheid in de omgeving en naar de ontwikkeling van een duurzaam bedrijventerrein (parkmanagement, efficiënt ruimtegebruik en een collectief energiesysteem). Het project ligt op schema. Naar verwachting is HoogTij in 2035 volledig ontwikkeld.

Communicatie

www.hoogtij.com, vakbladen, beurzen en persoonlijk contacten.

Trekker

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor het NZKG NV (RON) en de gemeente Zaanstad.

Betrokken partijen

De aandeelhouders van RON bestaan uit de provincie Noord-Holland, de gemeente Zaanstad en Havenbedrijf Amsterdam NV.

Relatie met andere projecten:

Geluidverdeelplannen Westpoort en HoogTij, Zeetoegang IJmond, Monitor Ruimte-intensivering, Milieudialogen in het NZKG en het Programma ‘Vaart in de Zaan!’.

Mijlpalen:

  • In 2018 start de aanleg van een havenkade op HoogTij.
  • In 2018 starten CTVrede en Gam BAKKER hun bedrijfsactiviteiten op HoogTij, evenals enkele bedrijven die hun nieuwbouw op het ‘droge’ deel in gebruik zullen nemen.

Foto: Foto Video Honing Heemskerk