HEMBRUGTERREIN

Hembrugterrein

Het Hembrugterrein heeft jarenlang verborgen gelegen aan de rand van Zaanstad. Het terrein wordt volledig opnieuw in ontwikkeling gebracht. Op de 42,5 hectare staan 120 gebouwen, waaronder vijftig gemeentelijke en rijksmonumenten.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft in januari 2018 het Hembrugterrein verkocht. Hembrug Zaandam B.V. is de nieuwe eigenaar. Op het terrein komen woningen, bedrijven, winkels en kantoren. Deels in bestaande monumenten en deels in nieuwbouw. Ook de ontwikkelende partij wil het unieke karakter van Hembrug behouden en versterken. De verwachting is dat het Hembrug­terrein over vijftien jaar in zijn geheel is herontwikkeld.

Omgevingsplan
Op 15 februari 2018 heeft de raad het Omgevingsplan Hembrugterrein vastgesteld. Het plan is opgesteld in de geest van de nieuwe Omgevingswet. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het plan aangewezen als proefproject. Er is een balans gezocht tussen milieu- en leefbaarheidsnormen. Tegen dit plan is een aantal beroepen ingesteld. Eind januari heeft de Raad van State deze beroepen behandeld. Naar verwachting volgt de uitspraak nog in het eerste kwartaal van 2019.

Relatie met andere projecten:
Transformatie van de tegenovergelegen Achtersluispolder, ­Haven-Stad Amsterdam, Dam tot Dam fietsroute, Monitor ­Woningbouw, Monitor Ruimte-intensivering, Geluidsverdeelplannen Westpoort en HoogTij, en Regionaal beeldverhaal NZKG.

Communicatie:
Hembrug Zaandam B.V.

Doelstelling:

de herontwikkeling van een voormalig defensieterrein op het kruispunt van Zaan en IJ. Ruim 42 hectare parkachtig gebied, met tientallen monumentale industriële gebouwen, wordt in fases geschikt gemaakt voor nieuwe functies.

Trekker

Hembrug Zaandam B.V.

Betrokken partijen

Hembrug Zaandam B.V.., gemeente Zaanstad, ondernemers in en rond het gebied en omwonenden
en Port of Amsterdam N.V.