HEMBRUGTERREIN

HEMBRUGTERREIN

Het Hembrugterrein heeft jarenlang verborgen gelegen aan de rand van Zaanstad. Het terrein wordt volledig opnieuw in ontwikkeling gebracht. Op de 42,5 hectare staan 120 gebouwen, waaronder vijftig gemeentelijke en rijksmonumenten.
Het Rijksvastgoedbedrijf heeft in januari 2018 het Hembrugterrein verkocht. Hembrug Zaandam B.V. is de nieuwe eigenaar. Op het terrein komen woningen, bedrijven, winkels en kantoren. Deels in bestaande monumenten, deels in nieuwbouw. Ook de ontwikkelende partij wil het unieke karakter van het Hembrugterrein behouden en versterken. Eén van de unieke onderdelen is het bos dat zich jarenlang onaangetast heeft kunnen ontwikkelen. Eind 2019 heeft het Rijksvastgoedbedrijf het bos overgedragen aan de gemeente Zaanstad. De verwachting is dat het Hembrug- terrein over vijftien jaar in zijn geheel is herontwikkeld.

OMGEVINGSPLAN

De vernietiging van het Omgevingsplan Hembrugterrein door de Raad van State, op 30 april 2019, zorgde ervoor dat alle betrokken partijen opnieuw met elkaar in gesprek moesten over de toekomst van het terrein. Algemeen kan uit de gesprekken worden geconcludeerd dat de ambitie om tot een gemengd woon- en werkgebied te komen, overeind staat. Het nieuwe plan moet door alle partijen in de omgeving worden gedragen. De vernietiging van het plan heeft ook nieuwe inzichten gebracht. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuw plan waarbij het unieke karakter van het gebied behouden blijft, terwijl de milieucontouren van de bedrijven worden gerespecteerd.

RECENTE ONTWIKKELINGEN

In 2020 heeft Hembrug Zaandam B.V. gewerkt aan een Masterplan dat begin 2021 voor besluitvorming naar de gemeenteraad is gegaan. Het Masterplan vormt daarmee de basis om de ontwikkelingen verder uit te gaan werken in een stedenbouwkundig plan, een mobiliteitsplan en een inrichtingsplan van de openbare ruimte in het gebied. In de tussentijd zijn er al ontwikkelingen gaande in de zogeheten Enclave, waar particulieren bestaande gebouwen herstructureren voor gemengd wonen en werken. Verder heeft de gemeenteraad van Zaanstad eind 2020 gekozen voor het voorkeursscenario voor Oliehandel van Megen. Dit houdt in dat de mogelijkheid voor de Oliehandel om gevestigd te blijven aan de Havenstraat verder wordt uitgewerkt. Het streven is nog in 2021 een bestemmingsplan op te stellen.

Relatie met andere projecten:

Transformatie Achtersluispolder, Haven-Stad Amsterdam, Dam tot Dam fietsroute, Monitor Woningbouw, Monitor Ruimte-intensivering, Geluidsverdeel- plan Westpoort en HoogTij en Regionaal Beeldverhaal NZKG.

Mijlpalen:

• het bos is in eigendom naar de gemeente Zaanstad gegaan. Hiermee heeft de gemeente haar eerste bos in eigendom.

Communicatie:

Hembrug Zaandam B.V. www.hembrugontwikkelt.nl.

Doelstelling:

de herontwikkeling van een voorma- lig defensieterrein op het kruispunt van Zaan en IJ. Ruim 42 hectare parkachtig gebied, met tientallen monumentale industriële gebouwen, wordt in fases geschikt gemaakt voor nieuwe functies.

Trekker:

Hembrug Zaandam B.V.

Betrokken partijen:

Hembrug Zaandam B.V., gemeente Zaanstad, ondernemers in het gebied en omwonenden.

Luchtfoto van het Hembrugterrein in Zaandam. Foto Jimmy van den Ban.