HEMBRUGTERREIN

Hembrugterrein

Het Hembrugterrein heeft jarenlang verborgen gelegen aan de rand van Zaanstad. Het terrein wordt volledig opnieuw in ontwikkeling gebracht. Op de 42,5 hectare staan 120 gebouwen, waaronder vijftig gemeentelijke en rijksmonumenten. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft in januari 2018 het Hembrugterrein verkocht. Hembrug Zaandam B.V. is de nieuwe eigenaar. Op het terrein komen woningen, bedrijven, winkels en kantoren. Deels in bestaande monumenten, deels in nieuwbouw. Ook de ontwikkelende partij wil het unieke karakter van het Hembrugterrein behouden en versterken. Eén van de unieke onderdelen is het bos. Het bos heeft zich jarenlang onaangetast kunnen ontwikkelen. Eind 2019 heeft het Rijksvastgoedbedrijf het bos overgedragen aan de gemeente Zaanstad. De verwachting is dat het Hembrugterrein over vijftien jaar in zijn geheel is herontwikkeld.

OMGEVINGSPLAN

De vernietiging van het Omgevingsplan Hembrugterrein door de Raad van State, op 30 april 2019, zorgde ervoor dat alle betrokken partijen opnieuw met elkaar in gesprek moesten over de toekomst van het terrein. Algemeen kan uit de gesprekken worden geconcludeerd dat de ambitie overeind staat om tot een gemengd woon- en werkgebied te komen. Het nieuwe plan moet door alle partijen in de omgeving worden gedragen. De vernietiging van het plan heeft ook nieuwe inzichten gebracht. Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuw plan waarmee het unieke karakter van het gebied behouden blijft terwijl de milieunormen van het bedrijfsleven worden gerespecteerd.

Relatie met andere projecten:
Transformatie Achtersluispolder, Haven-Stad Amsterdam, Dam tot Dam fietsroute, Monitor Woningbouw, Monitor Ruimteintensivering, Geluidsverdeelplan Westpoort en HoogTij en Regionaal Beeldverhaal NZKG.

Mijlpalen:
• het bos is in eigendom naar de gemeente Zaanstad gegaan. Hiermee heeft Zaanstad haar eerste bos in eigendom.

Communicatie:
Hembrug Zaandam B.V.

Doelstelling:

de herontwikkeling van een voormalig defensieterrein op het kruispunt van Zaan en IJ. Ruim 42 hectare parkachtig gebied, met tientallen monumentale industriële gebouwen,
wordt in fases geschikt gemaakt voor nieuwe functies.

Trekker

Hembrug Zaandam B.V.

Betrokken partijen

Hembrug Zaandam B.V., gemeente Zaanstad, ondernemers in het gebied en omwonenden.