HEMBRUGTERREIN

Doelstelling

De herontwikkeling van een voormalig defensieterrein op het kruispunt van Zaan en IJ. Ruim 42 hectare parkachtig gebied, waarop tientallen monumentale industriële gebouwen staan, wordt in fases geschikt gemaakt voor nieuwe functies.

Inhoud en voortgang

Hembrugterrein

Hembrugterrein

Het Hembrugterrein, dat jarenlang verborgen heeft gelegen aan de rand van Zaanstad, wordt volledig opnieuw in ontwik-keling gebracht. Op de 42,5 hectare van het terrein staan 120 ­gebouwen waarvan 50 rijksmonumenten zijn. Een aantal van die gebouwen­ is inmiddels opgeknapt en sommige zijn al ­verhuurd. De gebouwen krijgen een volledig nieuwe bestemming­. Daar is een nieuwe markt voor. De volgende ­bedrijven hebben zich in 2016 gevestigd op het Hembrug­ terrein: Flexkeuken, Els Rozenboom,­ Coco Conserven, Cooperatie 14, Post Akoestics / Knap Ontwerp, Gun Powder (Britt Das), Werkplaats Oostzaan, Flinders.

Inmiddels zijn bijna alle monumenten wind- en waterdicht en is een strategie opgezet voor drie vervallen monumenten die uitzonderlijk moeilijk zijn te restaureren. In 2016 is de nieuwe rotonde opgeleverd. Hiermee heeft het Hembrugterrein een nieuwe toegangsweg gekregen. Bezoekers kunnen nu door het bos het terrein oprijden waardoor bewoners van de Hemkade worden ontzien. Verder is er een bootverbinding gerealiseerd tussen Amsterdam Centraal en het Hembrugterrein.

De verwachting is dat het Omgevingsplan Hembrugterrein in 2018 onherroepelijk is en het Hembrugterrein 20 jaar later in zijn geheel is herontwikkeld.

Communicatie:

Voor de communicatie wordt opgetrokken met het Rijksvastgoedbedrijf. De communicatiemomenten zijn gerelateerd aan de opening van nieuwe bedrijven en evenementen, de ontsluiting en bereikbaarheid van het terrein, het promoten van de bootverbinding en besluiten omtrent de toekomst van het Hembrugterrein. Specifieke doelgroep zijn de omwonenden van het Hembrugterrein, zij worden intensiever geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen en kunnen via een adviescommissie meedenken/-praten over de toekomst van het gebied. Het participatieplan voor het omgevingsplan liep van november 2016 tot en met maart 2017.

Trekker

Rijksvastgoedbedrijf.

Betrokken partijen

Provincie Noord-Holland, Rijksvastgoedbedrijf, gemeenten Zaanstad en Amsterdam, Adviesgroep Hembrugterrein, Havenbedrijf Amsterdam NV, bewoners en ondernemers.

Relatie met andere projecten:

Monitor Woningbouw, Monitor Ruimte-intensivering, Geluidsverdeelplannen Westpoort en Hoogtij.

Mijlpalen:

  • De bestuurlijke mijlpaal wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2017 wanneer het ontwerp Omgevingsplan en ontwerp stap 3 besluit gereed zijn voor vaststelling.
  • In februari maart is het Rijksvastgoedbedrijf met het verkoopproces van het Hembrugterrein gestart.
  • De levering van het Hembrugterrein aan de nieuwe eigenaar wordt in 2018 verwacht.
Hembrugterrein - Optiekgebouw voor restauratie

Hembrugterrein – Optiekgebouw voor restauratie


Hembrugterrein - Optiekgebouw na restauratie

Hembrugterrein – Optiekgebouw na restauratie


Hembrugterrein – Stationsgebouw voor restauratie

Hembrugterrein – Stationsgebouw voor restauratie


Hembrugterrein – Stationsgebouw na restauratie

Hembrugterrein – Stationsgebouw na restauratie