HEMBRUGTERREIN

Doelstelling

De herontwikkeling van een voormalig defensieterrein op het kruispunt van Zaan en IJ. Ruim 42 hectare parkachtig gebied, met tientallen monumentale industriële gebouwen, wordt in fases geschikt gemaakt voor nieuwe functies.

Inhoud en voortgang

Het Hembrugterrein, dat jarenlang verborgen heeft gelegen aan de rand van Zaanstad, wordt volledig opnieuw in ontwikkeling gebracht. Op de 42,5 hectare staan 120 gebouwen waaronder vijftig gemeentelijke en rijksmonumenten.

Een aantal gebouwen is inmiddels opgeknapt en sommige zijn al verhuurd. De gebouwen krijgen een volledig nieuwe bestemming omdat hiervoor een nieuwe markt is. In 2017 hebben Artzaanstad (voormalig kunstcentrum) en Lab-44 (restaurant en bierbrouwerij) zich gevestigd op het Hembrugterrein. Op 15 juni werd de fototentoonstelling Streets of the World geopend in een aantal gebouwen op het terrein. Op 23 september was de Buiten Bios weer open op HEMbrug. Op 9 en 10 september vond de Open Monumentendag plaats, in combinatie met de jaarlijkse HEMbrug Happening. In oktober vond voor de tweede keer de Nacht van de Industriecultuur plaats.

Inmiddels zijn bijna alle monumenten op het Hembrugterrein wind- en waterdicht. Er is een strategie opgezet voor drie vervallen monumenten die uitzonderlijk moeilijk te restaureren zijn. Met de nieuwe rotonde en de nieuwe toegangsweg is de bereikbaarheid verbeterd. Tevens is de overlast afgenomen voor bewoners van de Hemkade. De verwachting is dat het Hembrugterrein over vijftien jaar in zijn geheel is herontwikkeld.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft in januari 2018 het Hembrugterrein verkocht aan ABC Planontwikkeling BV. Op het terrein komen woningen, bedrijven, winkels en kantoren. Deels in bestaande monumenten en deels in nieuwbouw. ABC wil het unieke karakter van Hembrug behouden en versterken.

Op 15 februari 2018 heeft de raad het Omgevingsplan Hembrugterrein vastgesteld. Het Omgevingsplan is opgesteld in de geest van de nieuwe Omgevingswet. Het ministerie van IenW heeft het plan aangewezen als pilot. Er is een balans gezocht tussen milieu- en leefbaarheidsnormen. Het is afwachten hoe dit zich gaat ontwikkelen in de praktijk. De infographic hiernaast geeft de relevante elementen weer van het Omgevingsplan Hembrug.

Communicatie:

Voor de communicatie werd opgetrokken met het Rijksvastgoedbedrijf. Nu ABC Planontwikkeling de nieuwe eigenaar is, zal ook met dit bedrijf gezamenlijke communicatie het doel zijn. De communicatiemomenten zijn gerelateerd aan de opening van nieuwe bedrijven en evenementen, de ontsluiting en bereikbaarheid van het terrein, het promoten van de bootverbinding en besluiten over de toekomst van het Hembrugterrein. De omwonenden van het Hembrugterrein vormen de specifieke doelgroep. Zij worden intensiever geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen. Via een adviescommissie konden deze omwonenden meedenken en meepraten over het omgevingsplan dat bepalend is voor de toekomst van het gebied. Het participatieplan voor het omgevingsplan is in november 2016 gestart en liep tot en met de bestuurlijke vaststelling in januari 2018.

Trekker

Rijksvastgoedbedrijf.

Betrokken partijen

Provincie Noord-Holland, Rijksvastgoedbedrijf, gemeenten Zaanstad en Amsterdam, Adviesgroep HEMbrugterrein, Havenbedrijf Amsterdam NV, bewoners en ondernemers.

Relatie met andere projecten:

Haven-Stad Amsterdam, Dam tot Dam fietsroute (Achtersluispolder), Monitor Woningbouw, Monitor Ruimte-intensivering, Geluidverdeelplannen Westpoort en HoogTij, Regionaal beeldverhaal NZKG.