GROEN EN LANDSCHAP NZKG

Doelstelling

In bovenstaande illustratieve uitwerking Wijkermeerpolder staan in de vierkantjes de mogelijke plaatsen gemarkeerd waar de doorgangen onder de A9 verbeterd kunnen worden en aldus ‘kathedralen’ ontstaan.

In bovenstaande illustratieve uitwerking Wijkermeerpolder staan in de vierkantjes de mogelijke plaatsen gemarkeerd waar de doorgangen onder de A9 verbeterd kunnen worden en aldus ‘kathedralen’ ontstaan.

Met dit project wordt gewerkt aan het versterken van het groen, het landschap en de recreatieve mogelijkheden aan weerszijden van het Noordzeekanaal. Door het versterken van het groen wordt de (be)leefbaarheid en daarmee de internationale concurrentiepositie van het gebied vergroot.

Inhoud en voortgang

De ruimtelijke druk op het gebied is groot. Tegelijkertijd is groen voor bewoners, bedrijven en bezoekers essentieel. Om op een andere wijze naar het landschap te kijken heeft de provincie in overleg met belanghebbenden een ‘kijk­wijzer’ ontwikkeld. Dit is een kaart met drie locaties waar kansen liggen om de (be)leefhaarheid van het gebied te ­vergroten: de Wijkermeerpolder, Houtrakpolder en kades langs het Noordzeekanaal. Deze locaties zijn met een aantal creatieve­ foto impressies en een korte omschrijving opgenomen. De kijkwijzer is een hulpmiddel voor alle partijen bij het nemen van ruimtelijke beslissingen. Bijvoorbeeld of er bij een plan voor woningbouw of bedrijvigheid ook aandacht is voor het groen.

Tuinen van Beverwijk
In 2016 is de ‘Kijkwijzer’ opgemaakt. De gemeente Beverwijk gebruikt de ‘Kijkwijzer’ inmiddels als inspiratie voor de uitwerking van haar project ‘De Tuinen van Beverwijk’. De provincie Noord-Holland ondersteunt en denkt mee met de doelstelling van het project om de verbinding tussen Beverwijk en de naastgelegen Wijkermeerpolder te optimaliseren. De eerste resultaten van het project ‘De Tuinen van Beverwijk’ worden in de loop van 2017 verwacht.

Communicatie:

download de 'Kijkwijzer' (PDF; 4,7MB)

Trekker

Provincie Noord-Holland.

Betrokken partijen

De gemeenten Amsterdam, Zaanstad, Beverwijk, Velsen en Haarlemmerliede en Spaarnwoude, de bedrijven Tata Steel, Havenbedrijf Amsterdam, Zeehaven IJmuiden en Rijkswaterstaat vanwege hun grote belangen in het NZKG.

Relatie met andere projecten:

Regionaal beeldverhaal NZKG, Natuur, recreatie of agrarische functies Houtrakpolder & compenserende maatregelen bij ontwikkeling Houtrakhaven.

Mijlpalen:

  • In het Bestuursplatform van april 2017 wordt de kijkwijzer en de uitwerking daarvan in de ‘Tuinen van Beverwijk’ ge­ presenteerd. Voor de zomer van 2017 zal de kijkwijzer door het Bestuursplatform en Gedeputeerde Staten worden vastgesteld.
Nauerna, Noordzeekanaalgebied, foto: Theo Baart

Nauerna, Noordzeekanaalgebied, foto: Theo Baart