GROEN EN LANDSCHAP NZKG

Doelstelling

In bovenstaande illustratieve uitwerking Wijkermeerpolder staan in de vierkantjes de mogelijke plaatsen gemarkeerd waar de doorgangen onder de A9 verbeterd kunnen worden en aldus ‘kathedralen’ ontstaan.

In bovenstaande illustratieve uitwerking Wijkermeerpolder staan in de vierkantjes de mogelijke plaatsen gemarkeerd waar de doorgangen onder de A9 verbeterd kunnen worden en aldus ‘kathedralen’ ontstaan.

Met dit project wordt gewerkt aan het versterken van het groen, het landschap en de recreatieve mogelijkheden aan weerszijden van het Noordzeekanaal. Door het versterken van het groen wordt de (be)leefbaarheid en daarmee de internationale concurrentiepositie van het gebied vergroot.

Inhoud en voortgang

De ruimtelijke druk op het gebied is groot. Tegelijkertijd is groen voor bewoners, bedrijven en bezoekers essentieel. Om op een andere wijze naar het landschap te kijken heeft de provincie in overleg met belanghebbenden een ‘kijk­ wijzer’ in ontwikkeling. Dit wordt een kaart met drie locaties waar kansen liggen om de (be)leefhaarheid van het gebied te ­vergroten: de Wijkermeerpolder, Houtrakpolder en kades langs het Noordzeekanaal. Deze locaties zijn met een aantal creatieve­ foto impressies en een korte omschrijving opgenom-en. Het doel van de kijkwijzer is om een hulpmiddel voor alle partijen te zijn bij het nemen van ruimtelijke beslissingen. Bijvoorbeeld of er bij een plan voor woningbouw of bedrijvig-heid ook aandacht is voor het groen.

In 2016 hebben de gemeente Beverwijk en de provincie gezamenlijk­ besloten om de kijkwijzer te gebruiken als inspiratiebron­ voor het project ‘De Tuinen van Beverwijk’, over de verbinding tussen Beverwijk en de naastgelegen Wijker-meerpolder. In december 2016 is hierover een eerste ontwerp­ atelier georganiseerd. Een tweede ontwerpsessie heeft maart 2017 plaatsgevonden. Op basis hiervan wordt de ‘kijkwijzer’ in 2017 aangeboden aan alle belanghebbenden in het NZKG.

Communicatie:
Zodra de ‘kijkwijzer’ is vastgesteld wordt dit via de NZKG-Nieuwsflits gecommuniceerd.

download de 'Kijkwijzer' (PDF; 4,7MB)

Trekker

Provincie Noord-Holland.

Betrokken partijen

De gemeenten Amsterdam, Zaanstad, Beverwijk, Velsen en Haarlemmerliede en Spaarnwoude, de bedrijven Tata Steel, Havenbedrijf Amsterdam, Zeehaven IJmuiden en Rijkswaterstaat vanwege hun grote belangen in het NZKG.

Relatie met andere projecten:

Regionaal beeldverhaal NZKG, Natuur, recreatie of agrarische functies Houtrakpolder & compenserende maatregelen bij ontwikkeling Houtrakhaven.

Mijlpalen:

  • In het Bestuursplatform van april 2017 wordt de kijkwijzer en de uitwerking daarvan in de ‘Tuinen van Beverwijk’ ge­ presenteerd. Voor de zomer van 2017 zal de kijkwijzer door het Bestuursplatform en Gedeputeerde Staten worden vastgesteld.
Nauerna, Noordzeekanaalgebied, foto: Theo Baart

Nauerna, Noordzeekanaalgebied, foto: Theo Baart