GROEN EN LANDSCHAP NZKG

Doelstelling

In bovenstaande illustratieve uitwerking Wijkermeerpolder staan in de vierkantjes de mogelijke plaatsen gemarkeerd waar de doorgangen onder de A9 verbeterd kunnen worden en aldus ‘kathedralen’ ontstaan.

In bovenstaande illustratieve uitwerking Wijkermeerpolder staan in de vierkantjes de mogelijke plaatsen gemarkeerd waar de doorgangen onder de A9 verbeterd kunnen worden en aldus ‘kathedralen’ ontstaan.

Het versterken van het groen, landschap en recreatie aan weerszijden van het Noordzeekanaal. Door het versterken van het groen, wordt de (be)leefbaarheid vergroot en daarmee de internationale concurrentiepositie van het gebied.

Inhoud en voortgang

De ruimtelijke druk op het gebied is groot. Tegelijkertijd is groen essentieel voor bewoners, bedrijven en bezoekers. Om op een andere wijze naar het landschap te kijken heeft de provincie in overleg met belanghebbenden een zogeheten ‘kijkwijzer’ ontwikkeld. Op 12 april 2017 is de ‘Kijkwijzer landschap NZKG’ vastgesteld door het Bestuursplatform NZKG.

De kijkwijzer biedt een eenduidige manier van kijken naar het landschap rondom het Noordzeekanaal. Op deze manier zien belanghebbenden dezelfde kwaliteiten, ambities en mogelijkheden van onderdelen van dit landschap. De kijkwijzer is bedoeld als inspiratie voor gemeenten bij het bedenken en uitwerken van ruimtelijke initiatieven. Het document biedt onder andere een kader voor de ontwikkeling van onderbelichte gebieden binnen het NZKG: de Wijkermeerpolder en de Houtrakpolder. Zowel de Wijkermeerpolder als de Houtrakpolder had een reservering voor een eventuele uitbreiding van de Amsterdamse haven en bleven daarmee achter in ontwikkeling ten opzichte van hun omgeving. De reservering van de haven op de Wijkermeerpolder verdwijnt, waardoor hier meer mogelijkheden komen. In de ‘Kijkwijzer’ staat een uitwerking van beide polders en de haven. De ‘Kijkwijzer’ beoogt een kwalitatief kader te geven, waarmee de landschapscomponent vanuit de ‘Visie NZKG 2040’ meer kleur krijgt.

De gemeente Beverwijk gebruikt de ‘Kijkwijzer’ inmiddels als inspiratie voor de uitwerking van haar project ‘De Tuinen van Beverwijk’. De provincie Noord-Holland ondersteunt dit en denkt mee met de doelstelling van het project om de verbinding te optimaliseren tussen Beverwijk en de naastgelegen Wijkermeerpolder.

download de 'Kijkwijzer' (PDF; 4,7MB)

Trekker

Provincie Noord-Holland.

Betrokken partijen

De gemeenten Amsterdam, Zaanstad, Beverwijk, Velsen, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, de bedrijven Tata Steel IJmuiden B.V., Havenbedrijf Amsterdam NV, Zeehaven IJmuiden N.V. en Rijkswaterstaat vanwege hun grote belangen in het NZKG.

Relatie met andere projecten:

Natuur, recreatie of agrarische functies Houtrakpolder & compenserende maatregelen bij ontwikkeling van een haven in de Houtrakpolder.