GEZAMENLIJK VESTIGINGSBELEID

Vestiging

Op basis van de Visie NZKG 2040 ligt er de uitdaging om de schaarse fysieke en milieuruimte in het NZKG optimaal in te zetten. Zowel voor het creëren van de juiste vestigingsvoorwaarden voor bedrijvigheid – die economische waarde en werkgelegenheid toevoegt – als voor het huisvesten van talent (vanwege het aantrekken van een internationaal concurrerend, kwalitatief arbeidsaanbod).

Ruimte

Recente studies laten zien dat er in het NZKG verschillende ruimteclaims samenkomen. Er is ruimte nodig voor energietransitie, de circulaire economie, bedrijven die moeten worden verplaatst uit de transformatiegebieden Haven-Stad Amsterdam en de Achtersluispolder (Zaanstad) en het versterken van de maakindustrie. Al deze ontwikkelingen moeten een plek krijgen in het NZKG. Het is de vraag hoe de kansen optimaal kunnen worden verzilverd. Daarom start in 2019 het gezamenlijk vaststellen van de juiste kaders en randvoorwaarden. De overheden en de havenbeheerders kunnen dit niet alleen, ook het bedrijfsleven zal input moeten geven voor het bepalen van de randvoorwaarden. Dit om de juiste bedrijvigheid op de juiste plek te huisvesten.

Relatie met andere projecten:
Monitor Ruimte-intensivering, energietransitie, de circulaire economie, Transformatie van Haven-Stad Amsterdam en de Achtersluispolder Zaanstad, Onderwijs & Arbeidsmarkt.

Mijlpalen:
• bespreking kaders, randvoorwaarden en toekomstig beleid in het Bestuursplatform van 15 november 2019.

Communicatie:
www.noordzeekanaalgebied.nl en NZKG-nieuwsflits.

Doelstelling:

Een gezamenlijke koers bepalen voor het aantrekken en (her)vestigen van bedrijven die de internationale concurrentiepositie versterken van de MRA.

Trekker

Bestuursplatform NZKG.

Betrokken partijen

Partners Bestuursplatform NZKG, MRA/Plabeka.