GEZAMENLIJK VESTIGINGSBELEID

INHOUD EN VOORTGANG

Zowel in MRA- als in NZKG-verband is er in 2019 overleg geweest over de ambities voor het vestigen van nieuwe bedrijven in het gebied. De MRA heeft dit vertaald
in een ambitiekaart, waarbij de terreinen langs het kanaal zijn aangeduid als terreinen voor de vestiging van de maak- en circulaire industrie, logistiek en de energietransitie.

Aangezien deze duiding erg globaal is en de ruimte schaars is, moet dit in 2020 nog verder vertaald worden naar concreet vestigingsbeleid. Hierbij is het van belang dat de juiste vestigingsvoorwaarden voor bedrijvigheid worden gecreëerd die economische waarde en werkgelegenheid toevoegen, maar ook zorgen voor het huisvesten van talent (vanwege het aantrekken van een internationaal concurrerend, kwalitatief arbeidsaanbod).

Luchtfoto van het Noordzeekanaal, met onder andere Damen Shiprepair Amsterdam.

Relatie met andere projecten:

Monitor Ruimte-intensivering, energietransitie, de circulaire economie, Transformatie van Haven-Stad Amsterdam en de Achtersluispolder, Onderwijs & Arbeidsmarkt.

Mijlpalen:
• bespreking uitgangspunten en aanpak in het Bestuursplatform van mei 2020;
• bespreking kaders, randvoorwaarden en toekomstig beleid in het bestuursplatform van december.

Communicatie:
www.noordzeekanaalgebied.nl en NZKG-nieuwsflits.

Doelstelling:

een gezamenlijke koers bepalen voor het aantrekken en (her)vestigen van bedrijven die de internationale concurrentiepositie versterken van de MRA.

Trekker

Bestuursplatform NZKG.

Betrokken partijen

Partners Bestuursplatform NZKG, MRA/Plabeka.

Cruiseschip in IJmuiden met op de achtergrond Tata Steel. Foto: Bert Westendorp.