GEZAMENLIJK VESTIGINGSBELEID

Doelstelling

Een gezamenlijke koers voor het aantrekken en ­vestigen van bedrijven die de internationale concurrentiepositie­ van de MRA versterken.

Inhoud en voortgang

Het nieuwe middelencentrum van Kuehne + Nagel in Zaandam. Bron: Kuehne + Nagel N.V.

Het nieuwe middelencentrum van Kuehne + Nagel in Zaandam. Bron: Kuehne + Nagel N.V.

Nu met de Monitor Ruimte-intensivering inzicht is verkregen in de gebiedstyperingen van de bedrijventerreinen, kan een gezamenlijke­ koers over het aantrekken en vestigen van bedrij­ ven worden bepaald die de internationale concurrentiepositie van de MRA versterkt. Op basis van de Visie NZKG 2040 ligt er de uitdaging om de schaarse fysieke en milieuruimte in het NZKG optimaal te benutten. Zowel voor het creëren van de juiste vestigingsvoorwaarden voor bedrijvigheid die economische waarde en werkgelegenheid toevoegt, als voor het huisvesten van talent (vanwege het aantrekken van internationaal concurrerend kwalitatief arbeidsaanbod). Het ontwikkelen van een gezamenlijk vestigingsbeleid bevordert ‘het juiste bedrijf op de juiste plaats’ principe. Bestuursplatform NZKG besluit daarom in 2017 over de aanpak van een te voeren regionaal vestigingsbeleid in relatie met de MRA.

Communicatie:
www.noordzeekanaalgebied.nl, NZKG Nieuwsflits.

Trekker

Bestuursplatform NZKG.

Betrokken partijen

Partners Bestuursplatform NZKG

Relatie met andere projecten:

Monitor Ruimte-intensivering, Gebiedsvisie Amsterdamse Haven, Sluis- en Haven InformatiePunt (SHIP), Onderwijs & Arbeidsmarkt.

Mijlpalen:

  • Voor het ontwikkelen van een gezamenlijk vestigingsbeleid wordt in november 2017 een aanpak vastgesteld door het Bestuursplatform.
Artist impression van de uitbreiding van Royal Van Lent-Feadship bestaande uit een droogdok, een hal, werkplaatsen en een afbouwkade. Op deze nieuwe locatie kunnen de grootste privé jachten gebouwd worden, van maximaal 160 meter lang en een breedte van 25 meter. Dit is een activiteit met veel toegevoegde waarde en werkgelegenheid. Bron: Royal Van Lent Shipyard B.V.

Artist impression van de uitbreiding van Royal Van Lent-Feadship bestaande uit een droogdok, een hal, werkplaatsen en een afbouwkade. Op deze nieuwe locatie kunnen de grootste privé jachten gebouwd worden, van maximaal 160 meter lang en een breedte van 25 meter. Dit is een activiteit met veel toegevoegde waarde en werkgelegenheid. Bron: Royal Van Lent Shipyard B.V.